SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Reklaminvesteringar

Under 2013 ökade spelbranschens investeringar i reklam med cirka 300 miljoner kronor till totalt 2 388 miljoner kronor. Svenska Spels ­reklaminvesteringar minskade jämfört med 2012 med cirka 16 miljoner kronor till cirka 420 mil­joner kronor.

Sedan 2004 har Svenska Spels andel av de totala reklaminvesteringarna på den kända ­spelmarknaden minskat från 47 procent till 18 procent.

Källa: Uppskattade bruttoinvesteringar enligt SIFO:s ­reklammätningar.

Andel av reklaminvesteringar 2013

Spelbranschens investeringsutveckling i reklam

Dela denna sida: