SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Carin Kappe, Regeringskansliet

Som handläggare på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering ansvarar Carin Kappe för att ta fram underlag så att ministrarna kan fatta välgrundade beslut kring den svenska spelregleringen. Dialogen med Svenska Spel är en viktig del i hennes arbete.

Hur ser din dialog med Svenska Spel ut? 

–Jag har kontakt med Svenska Spel exempelvis när de lämnar in ansökningar för att få tillstånd till ett nytt spel. Bolaget har även en skyldighet att redovisa sitt arbete med spelansvaret, framför allt när det gäller poker på internet och spel på värdeautomater. Jag träffar Svenska Spel löpande för att diskutera de här frågorna.

Vilken är Svenska Spels roll på spelmarknaden?

–Mot bakgrund av att Svenska Spel är statligt ägt med en betydande marknadsandel har bolaget en väldigt viktig roll. Svenska Spel är ett av regeringens verktyg för att genomföra spelpolitiken, där särskilt spelansvaret är centralt. Det är en svår balansgång att erbjuda attraktiva och intressanta spel, samtidigt som man arbetar med spelansvaret på ett trovärdigt sätt. Svenska Spel är redan ­duktiga, men det kräver ett ständigt arbete. 

Hur ser du på den svenska spelmarknaden framöver?

–Regeringen har meddelat att det inte kommer att ske någon större omreglering av marknaden nu, utan att man ska följa utvecklingen både i Sverige och i andra länder och inhämta mer kunskap. Vi kommer därför att följa utvecklingen på spelmarknaden noga och studera vilka effekter olika regleringar medför. En viktig del i arbetet är att se till att det återinförs effektiva sanktioner mot dem som bryter mot främjandeförbudet.

Den tekniska utvecklingen på spelmarknaden är också en stor utmaning. Man pratar till exempel om att sociala spel, som exempelvis kan ha Facebook som plattform, och spel om pengar är på väg att närma sig varandra. En sådan utveckling skulle innebära en utmaning både för spelreglerare och traditionella spelbolag såsom Svenska Spel som inte har tillstånd för den typen av spel.

Dela denna sida: