SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Mike Markarian, krögare och affärspartner

I tolv år har Mike Markarian och hans bror drivit restaurang och ­biljardsalong i Sandviken. Vegasmaskinerna är en del i erbjudandet och Eightball  var en av de första att införa systemet med inloggning med Spelkortet på värdeautomaterna.

Hur upplever du samarbetet med Svenska Spel?

–Vi har varit partner till Svenska Spel i tolv år och haft ett väldigt bra samarbete. De är professionella och hjälpsamma och vi får alltid bra stöd och information vid lanseringar eller andra förändringar, som i fallet med inloggning via spelkortet på Vegas*. Som en av piloterna för projektet blev jag och min personal inbjuden till Stockholm för att få information.

Hur tar ni ert ansvar på restaurangen?

–Ansvaret löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. En gång i veckan har vi personalmöten då vi går igenom allt ifrån hur vi hanterar ålderskontrollerna och alkoholserveringen till hur vi ser till att gäster och personal ska trivas och ha en trygg miljö att vistas i. Vi jobbar stenhårt för att vara tillgängliga, ge service och svara på ­frågor. Vegasmaskinerna står inte avskilda i ett hörn utan är en ­integrerad del i vårt erbjudande.

Hur har det gått med införandet av  det nya spelansvarsverktyget på Vegas?

–Det har gått över förväntan. Stödet från Svenska Spel har varit en ­viktig framgångsfaktor. Att vi har förstått syftet och varit positiva har smittat av sig på gästerna. Vi hade också representanter från Svenska Spel på plats för att svara på frågor när systemet infördes. Gästernas reaktioner har varit blandade, men nu flyter det på. Det har till och med uppstått kedjereaktioner där spelarna hjälper och förklarar för varandra.

Tycker du att Svenska Spel tar sitt ansvar?

–Ja, inte minst om man jämför med utländska aktörer som lockar kunder med bonusar och annat. Svenska Spel har arbetat hårt med spelansvar i flera år och systemet med inloggning på Vegas är en naturlig utveckling. Jag tror att det kommer att komma hårdare ­regler när det gäller spelansvar, bland annat från EU-håll, och att det är något vi får vänja oss vid. Jag ser det som en positiv utveckling.

* I augusti 2013 införde Svenska Spel inloggningsmöjligheter via Spelkortet på värde­automaterna Vegas. Med spelkortet kan kunden sätta gränser för hur länge och för hur mycket han eller hon vill spela. Endast den som är inloggad har tillgång till samtliga spel på Vegas.

Dela denna sida: