SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Hård konkurrens pressar marknadsandel

Sedan 2007 har Svenska Spels marknadsandelar sjunkit från 56 procent till 48 procent. Bakom minskningen ligger den oreglerade konkurrensen, en restriktiv tillståndsgivning till Svenska Spel och minskade intäkter till följd av spel­ansvarsåtgärder som syftar till att skydda kunderna.

Spelmarknaden växer i absoluta tal samtidigt som spelarbasen krymper; färre personer spelar för högre belopp. 2013 uppgick nettospelintäkterna för de reglerade svenska spelbolagen till 17 323 miljoner kronor (17 287) enligt Lotteriinspektionen. Om man adderar de utländska nätaktörernas nettospel­intäkter till den svenska spelmarknaden, cirka 3 100 miljoner kronor (2 700) enligt Svenska Spels beräkningar, uppgår den totala kända svenska spelmarknaden 2013 till cirka 20 400 miljoner kronor (20 000).

Svenska Spels marknadsandel uppgick under 2013 till 48 procent (49), ATG står för 18 procent (19) och övriga reglerade spelbolag har ökat sin marknadsandel till 19 procent (18). De utländska nätaktörerna har ökat sin marknadsandel till cirka 15 procent (14) enligt Svenska Spels beräkningar.

På internet- och mobilmarknaden har Svenska Spel en nettomarknadsandel om 23 procent (24), ATG 24 procent (26), Folkrörelsernas spel och lotterier har 2 procent (1), och PostkodLotteriet 1 procent (—). De utländska aktörerna står för 50 procent (49).

Dela denna sida: