SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta om Svenska Spels resultatområden

Nettospelintäkter, MSEK 2013 2012 Förändring,  MSEK Förändring,  %
Sportspel & Lotterier 6 766 6 615 151 2,3%
Vegas 1 796 2 014 –218 –10,8%
Casino Cosmopol 1 167 1 186 –19 –1,6%
Svenska Spel totalt 9 729 9 815 –86 –0,9%

Dela denna sida: