SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta om Casino Cosmopol

  Nettospelintäkter   Förändring
MSEK 2013 2012   MSEK %
Stockholm 508 509   –1 –0,3
Göteborg 347 357   –10 –2,9
Malmö 229 232   –2 –1,0
Sundsvall 84 88   –5 –5,2
Nettospelintäkter totalt 1 167 1 186   –19 –1,6
           
Antal besök på Casino Cosmopol     
  2013 2012
Stockholm 444 204 457 351
Göteborg 343 367 353 893
Malmö 225 388 234 222
Sundsvall 133 350 155 569
Totalt antal besök 1 146 309 1 201 035

Nettospelintäkter

Nettospelintäkter Fördelning/ort

Dela denna sida: