SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Svenska Spels strategiska målområden

 

Svenska Spel styr verksamheten genom fyra strategiska målområden: kund, ansvar, medarbetare och affärsmässighet. Verksamheten utgår från  ägarens ­uppdrag, det vill säga att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Glädje i kundmötet

Genom att erbjuda en helhetsupplevelse, där spelglädjen bygger på ett attraktivt kunderbjudande och ett stort ansvarstagande, väljer kunderna Svenska Spel i första hand. Kunderna upplever att de kan spela sunt, säkert och tryggt hos Svenska Spel och att bolaget erbjuder den bästa spelupplevelsen på marknaden. Erbjudandet till kund ska stärka Svenska Spels ­konkurrenskraft genom ­förbättrad image, nöjd-kund-index, ansvar och marknadsandelar.

Läs mer här.


Bästa tänkbara ansvar

Bolagets agerande har reell effekt på problem­spelandet och på hållbarheten specifikt i Svenska Spels verksamhet samt i samhället i stort. Svenska Spel ska uppfattas vara ledande avseende spelansvar. Spelansvarsarbetet ska lång­­siktigt stärka Svenska Spels konkurrens­kraft genom en positiv på-verkan på upplevelse, image och NKI.

Läs mer här.


Motiverade medarbetare

Medarbetarna och ledarna utvecklas, trivs och tar ett stort ansvar för att utveckla verksamheten. Verksamheten är målstyrd på alla nivåer och medarbetarnas och ledarnas kompetens och motivation är en ­förutsättning för bolagets framgång. Svenska Spel ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer här.


God affärsmässighet

Svenska Spel optimerar intäkterna på ett ansvarsfullt sätt samt bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Rörelsemarginalen ska vara minst 22 procent över en konjunkturcykel på 5–7 år. Satsningar på ansvarsåtgärder som bedöms bidra till att skydda konsumenten går före en ökad vinst.

Läs mer här.

Dela denna sida: