SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Spel ska vara till glädje för alla

Svenska Spels uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Uppdraget är att leverera attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. Hos Svenska Spel hittar du välkända varumärken som Lotto, Triss, Stryktipset, Oddset och Casino Cosmopol.
Läs mer

VD har ordet

2013 blev året då vi tog konkreta steg mot ett mer tydligt och konsekvent spelansvar i hela koncernen.
Läs mer

Årets resultat och nyckeltal

MSEK 2013 2012
Årets resultat 5 268 5 138
Nyckeltal    
Rörelsemarginal, % 22,6 22,0
Image 62 64
Nöjd-kund-index (NKI) 62 66
Spelansvarsindex 40 36
Motivationsindex 91 88
     

Kalendarium

Årsstämma: Svenska Spels årsstämma hålls i Visby torsdagen den 24 april 2014.
Delårsrapporter 2014  
Q1 januari–mars 24 april 2014
Q2 januari–juni 21 juli 2014
Q3 januari–september 21 oktober 2014
Bokslutskommuniké,
januari–december
januari 2015