SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta om den kända svenska spelmarknaden

Den svenska reglerade spelmarknaden
Nettospelintäkter, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Svenska Spel1 9 729 9 815 9 687 9 624 9 889
Folkrörelsernas spel och lotterier2 3 774 3 560 3 454 3 021 2 793
ATG   3 625 3 700 3 910 3 812 3 774
Restaurangkasino 195 212 266 216 228
Totalt 17 323 17 287 17 317 16 673 16 700

 

1. Lotteriinspektionen redovisar nettospelintäkterna från Svenska Spels BingoLive-hallar året 2009 under Folkrörelsernas spel och lotterier/Bingo.
2. I Folkrörelsernas spel och lotterier ingår: Bingo, rikslotterier (bl.a. PostkodLotteriet,  Folkspel, Miljonlotteriet, A-lotterierna), regionala lotterier, lokala lotterier.

Källa: Lotteriinspektionen. Vissa av uppgifterna för år 2013 är preliminära.
 

De tio största spelen i Sverige3
Nettospelintäkter, MSEK 2013 2012 2011 2010 2009
PostkodLotteriet4 2 042 1 813 1 773 1 590 1 266
Vegas 1 796 2 014 2 083 2 039 2 081
Lotto 1 740 1 714 1 625 1 610 1 585
Triss 1 682 1 693 1 640 1 621 1 682
V75 1 595 1 605 1 726 1 647 1 660
Casino Cosmopol 1 167 1 186 1 203 1 190 1 198
Oddset 870 856 813 790 766
Keno 552 568 585 603 626
Joker 550 538 513 496 478
Dagens Dubbel 375 393 428 443 456

 

3. Nettospelintäkter, d.v.s. efter utbetalda vinster.
4. PostkodLotteriets prenumerationslott avses. Siffran för år 2013 är preliminär och utgår från att PostkodLotteriets återbetalning till spelarna är samma som år 2012 (40%).

Den totala kända svenska nettospelmarknaden 2013

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels ­uppskattning av de utländska nätaktörernas nettospelintäkter.

Den svenska reglerade nettospelmarknaden 2013

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen.

Nettomarknadsandelar internet 2009–2013

Källa: Grafen bygger på Svenska Spels och ATG:s faktiska nettospelintäkter samt uppskattning av utländska nätaktörers nettospelintäkter. Uppskattningen av utländska nätaktörers nettospelintäkter bygger främst på kontinuerliga marknads­undersökningar som genomförs av Svenska Spel.

Dela denna sida: