SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Certifierat Spelansvar

 

Svenska Spel är certifierat enligt European Lotteries och World Lottery Associations* spelansvars­standard. Standarden är baserad på ett ramverk som består av elva områden.

Område Kriterier
 1. Forskning
 • Svenska Spel ska bidra till att samhället får en större förståelse för spelproblem.
 • Svenska Spel ska använda kunskap från forskning i framtagandet och uppföljning av spelansvars­åtgärder, ­affärsutveckling och strategier.
 1. Spelansvarsutbildning för medarbetare
 • Svenska Spel ska ha ett spelansvarsbudskap som regelbundet kommuniceras till medarbetarna, minst en gång per år.
 • Svenska Spel ska ha identifierat nyckelaktiviteter inom spelansvaret som kräver särskild utbildning för att säkerställa konsumentskydd.
 • Svenska Spel ska ha en metod för att följa nivån av förståelse för och implementering av ansvarsfullt spelande.
 1. Spelansvarsutbildning för affärspartner och ombud
 • Svenska Spel ska uppmärksamma spelansvaret för Svenska Spels ombud och affärspartner, samt vilka spelansvars­relaterade åtaganden och krav som åligger dem.
 • Svenska Spel ska bistå med adekvat spelansvarsutbildning.
 • Svenska Spel ska ha en effektiv metod för att följa och utvärdera processer/­prestationer hos ombud och ­affärspartner.
 1. Spelutveckling
 • Svenska Spel ska använda trovärdiga verktyg för att undersöka social påverkan relaterad till utveckling av ­produkter, situationer och organisationer.
 • Svenska Spel ska utveckla trovärdiga verktyg för alla spel och kanaler där det är möjligt och agera ansvarsfullt genom att minimera, förkasta eller modifiera högriskprodukter.
 1. "Remote channels" (internet, mobil och Vegas)
 • Svenska Spel ska ha implementerat lämpliga förebyggande åtgärder som listas i European Lotteries standard och säkra att även ny utveckling av dessa kanaler tar hänsyn till ovan­stående.
 • Svenska Spel ska kunna motivera eventuell frånvaro av åtgärder, till exempel möjlighet till självavstängning och Playscan.
 1. Reklam och marknadsföring
 • Svenska Spel ska leva upp till de krav som finns i nationell lagstiftning, regleringar och restriktioner enligt ­European Lotteries standard.
 • Svenska Spel måste ha fungerande system för att säkerställa en etisk marknadsföring.
 1. Behandlingshänvisning
 • Svenska Spel ska hänvisa spelare, enligt rådande direktiv, till rekommenderade behandlings­samordnare (Folkhälsoinstitutet har hänvisat till Stödlinjen).
 1. Spelansvarsåtgärder för spelare/ konsumentskydd
 • Svenska Spel ska ta initiativ för att utbilda, kommunicera med och informera spelare inom områden som ­identifieras i European Lotteries standard (information om produkter, åldersgränser, hjälp och spelansvars­verktyg).
 • Svenska Spel ska ha en adekvat policy och kontroll för att säkerställa att effektiv implementering och periodisk uppföljning genomförs.
 1. Intressentdialog
 • Svenska Spel ska ha en regelbunden formell och informell intressentdialog och inkludera den i sin rapportering.
 • Svenska Spel ska integrera resultaten från intressentdialogen i strategiska besluts­processer och etablerade ­återkopplingsmekanismer.
 1. Rapportering, mätning och certifiering
 • Svenska Spel ska publicera en formell rapport eller serie av kommunikation som mäter de krav som finns i European Lotteries Responsible Gaming Standard.
 1. Värdeautomater
 • Svenska Spel ska ha ett omfattande åtgärdsprogram för automatspel. Programmet innehåller 16 riktlinjer som syftar till att förebygga överdrivet spelande.

En verifiering av Svenska Spels spelansvarsarbete enligt European Lotteries standard gjordes 2012 av revisionsföretaget Deloitte AB.
* European Lotteries standard omfattar samtliga 11 områden, World Lottery Associations standard omfattar de 10 första områdena.

Dela denna sida: