SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

En löpande dialog med Svenska Spels intressenter är avgörande för arbetet med att utveckla den långsiktiga verksamheten. Svenska Spel eftersträvar en god relation med sina intressenter och värderar deras synpunkter.

Svenska Spel för en löpande och systematisk ­dialog med interna och externa intressenter i syfte att bygga en god förståelse för vilka förväntningar som finns på bolaget. Vid sidan om samtal och möten arbetar bolaget också regelbundet med omvärldsanalyser och andra fördjupade analyser av prioriterade intressenter.

Intressenterna får ge sin syn på Svenska Spel och spel­marknaden och bolagets hållbarhetsarbete. Intressenterna lämnar också konkreta förslag på hur bolaget kan utveckla sitt hållbarhetsarbete i vid mening.

I dialogen med intressenterna har förväntningar på omsorg om riskgrupper, möjligheter till begränsningar i spelandet och en ansvarsfull och måttfull marknadsföring förts fram som särskilt viktiga. Man efterfrågar och betonar också vikten av att Svenska Spel tar ansvar för spelmarknadens utveckling.

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med de senaste årens omreglering av den europeiska spelmarknaden har förändrat förutsättningarna för spelbranschen samtidigt som kraven ökat på socialt ansvarstagande för ett statligt bolag som Svenska Spel.

Förflyttningen mot ett ökat digitalt spelande har gjort att spelarnas eget inflytande ökat i spelbranschen. Nya möjlig­heter till spelande innebär att Svenska Spel kontinuerligt behöver utveckla och se över sina erbjudanden och hur dessa tas emot av övriga intressentgrupper, inte minst ur ­perspektiv som säkerhet och ansvar.

För att möta olika intressenters förväntningar har Svenska Spel som mål att vara ledande i branschen beträffande spel­ansvar och samtidigt vara ett företag med ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det senare innebär bland annat att ­försvara marknadsandelar på en spelmarknad som är utsatt för hård konkurrens från oreglerade spelbolag.

Dela denna sida: