SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Kristina Sundqvist, doktorand

Spelforskning är ett relativt nytt område i Sverige. Kristina Sundqvist är legitimerad psykolog med inriktning mot missbruk. Hon är en av de doktorander som fått ta del av de medel Svenska Spels forskningsråd* delat ut under 2013.

Hur ser din bakgrund ut?

–Jag är utbildad psykolog och socialpedagog och anställd på Alna Sverige AB, där jag arbetar med olika typer av missbruk i arbets­livet. Därifrån är jag nu till stor del tjänstledig för att göra min doktors­avhandling. Tidigare har jag arbetat i ett forskningsprojekt kring motiverande samtal – en metod som har visat sig ha god effekt vid behandling av bland annat spelproblem. Under den tiden arbetade jag även med patienter som hade spelproblem.

Vad forskar du inom för område och i vilket syfte?

–Mitt avhandlingsprojekt syftar till att generera mer kunskap kring gruppen problemspelare i Sverige. Fokus för den första artikeln ­kommer att vara vilka personlighetsfaktorer som är kopplade till ­riskabla spelvanor. Jag hoppas också kunna titta på olika sätt att ta sig ut ur spelproblem. Man vet att det bara är en minoritet som genomgår behandling. Med ökade kunskaper om individerna bakom spelproblemen får vi bättre möjligheter att utveckla effektiva förebyggande och behandlande insatser. Jag har nyligen avslutat datainsamlingen och håller som bäst på att ­analysera materialet.

Ser du någon särskild utveckling i samhället som är relevant för din forskning?

–Något som hänt under 2013 och som i högsta grad påverkar forskningen kring spelproblem är lanseringen av den senaste versionen av DSM-V, som är en sammanställning av psykiatriska diagnoser. Där klassas nu spelberoende som en beroendestörning, på samma sätt som substansberoenden. I förlängningen kommer det sannolikt att innebära mer resurser för forskning och behandling för denna grupp.

Hur ser du på en aktör som Svenska Spel – hur stort är deras ansvar?

–Jag tycker att de har ett stort ansvar, genom sin roll som dominerande på spelmarknaden. De har tagit ett steg i rätt riktning genom instiftandet av forskningsrådet.

* Läs mer om Svenska Spels forskningsråd här.

Dela denna sida: