SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fakta om Vegas

  Nettospelintäkter   Förändring
MSEK  2013 2012   MSEK %
Vegas i restauranger 1 602 1 796   –194 –10,8
Vegas i bingohallar 194 217   –23 –10,8
Nettospelintäkter totalt 1 796 2 014   –218 –10,8
  
Antal affärspartner och utställda Vegas-automater      
  2013 2012
Restauranger 2 214 2 202
Vegas-automater i restauranger 6 423 6 403
Bingohallar 73 74
Vegas-automater i bingohallar 290 292

Nettospelintäkter

Nettospelintäkter
Fördelning på säljkanaler

Dela denna sida: