SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Förändringar i eget kapital, moderbolag

      Bundet eget kapital      Fritt eget kapital  
MSEK Not   Aktie-
kapital
Reserv-
fond
  Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital
Eget kapital 31 december 2011     0,2 0,1   10 5 008 5 018
Årets resultat           5 133 5 133
Summa totalresultat           10 10 141 10 151
Utbetalning till ägaren, avseende 2011           2 –5 008 –5 007
Eget kapital 31 december 2012  15   0,2 0,1   12 5 133 5 145
Årets resultat           5 263 5 263
Summa totalresultat     0,2 0,1   12 10 396 10 396
Utbetalning till ägaren, avseende 2012           –4 –5 133 –5 137
Eget kapital 31 december 2013 15   0,2 0,1   8 5 263 5 270
                 
Antal utestående aktier uppgår till 2 000 och har inte förändrats under verksamhetsåret.

Dela denna sida: