SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Frida Stenqvist, Säkerhetschef Casino Cosmopol

Frida Stenqvist har arbetat på Svenska Spels kasino i Göteborg sedan starten för elva år sedan. Nu är hon en av fjorton medarbetare som valts ut att delta i det nystartade talangprogrammet.

Vilken är din roll och vad har du för utmaningar i ditt arbete?

–Som säkerhetschef är jag övergripande ansvarig för säkerhetsarbetet på kasinot i Göteborg och för medarbetarna på vår avdelning. Det handlar om allt ifrån att coacha personalen till att se till att våra gäster och medarbetare har en trygg och säker miljö att vistas i. Eftersom vi hanterar stora penningflöden har vi höga krav på oss att hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt. Jag är också lokalt ansvarig för att vårt spelansvarsarbete utvecklas. Till min hjälp har jag en Responsible Gaming Manager och personal som är mycket engagerad i arbetet.

Vad är utmärkande för Svenska Spel som arbetsgivare?

–Svenska Spel sätter ansvar före vinst, vilket ger mig bra förutsättningar att skapa en trygg miljö för både gäster och personal. Det finns goda möjligheter att ta sig fram för den som vill och satsar. Jag började som kassör och receptionist och har avancerat via olika positioner till säkerhetschef. För många av våra unga medarbetare är vi första kontakten med arbetslivet och det är både roligt och utmanande som chef att få spela en roll i det sammanhanget.

Hur fungerar talangprogrammet?

–Vi är fjorton deltagare från olika delar av bolaget, både chefer och specialister. Programmet är ettårigt och vi kommer att träffas ett par dagar i månaden för olika föreläsningar och övningar. Ett av syftena är att vi ska få en bättre insyn i koncernledningens arbete. Vi har redan fått ett första uppdrag från ledningen som vi har fått fria händer att lösa i gruppen. Inför nästa uppdrag ska vi få en handledare på koncernledningsnivå.

Vad har du för förväntningar på programmet?

–Jag tror att det kommer att ge mig en kick i karriären i form av ny energi, nya infallsvinklar och ett fantastiskt nätverk. Som i alla program får vi genomgå olika tester som ger fördjupad självinsikt. Jag hoppas också att jag ska få en större förståelse för olika processer och för hur jag själv påverkar organisationen. Det är lätt att bli hemma­blind i den roll man har.

Dela denna sida: