SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Intressenter och väsentliga hållbarhetsområden

Svenska Spels intressenter

Svenska Spel har ett flertal intressenter. De prioriterade intressentgrupperna är de som bedöms ha störst inflytande över och störst intresse för Svenska Spels verksamhet och bolagets hållbarhets­arbete. Dessa är kunder, ägare, intresseorganisationer och med­arbetare. I tabellen nedan redovisas deras ­prioriterade frågor och hur Svenska Spel arbetat med dessa under 2013.

 

Exempel på förväntningar och dialog 2013

Intressenter Exempel på
intressenternas förväntningar
Exempel på
dialog/aktiviteter under 2013
Planerade aktiviteter 2014
Kunder
 • Attraktiva produkter och tjänster
 • Möjlighet att begränsa spelandet
 • Transparens
 • Stöd till idrotten och stöd till spelberoende
 • Fokusgrupper
 • Utvecklad kunddialog i sociala medier
 • Kundsupport och reklamationshantering
 • Förmedlar kontakt till Stödlinjen
 • Vegas nya inloggning med möjlighet för kund att sätta gränser, se historik och stänga av sig
 • Obligatorisk registrering av spel (exklusive fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol)
Ägare
 • Föredöme i branschen
 • Marknadsföring utifrån samhällspåverkan
 • Drivande i Spelbranschens Etiska Råd (SPER)
 • Spelakademin
 • Dialog med Finansdepartementet och Socialdepartementet
 • Drivande i Spelbranschens Etiska Råd (SPER)
 • Spelakademin
Intresse-
organisationer
 • Omsorg för riskspelaren
 • Bättre ålderskontroll
 • Transparens
 • Stärkt ansvar på Vegas
 • Deltagit vid spelberoendeföreningars stödgrupper för spelberoende
 • Vegas nya inloggning med möjlighet för kund att sätta gränser, se historik och stänga av sig
 • Löpande dialog med spelberoendeföreningar och öppenvård
 • Utbildning av affärspartner och ombud
 • Obligatorisk registrering av spel (exklusive fysiska lotter och spel på Casino Cosmopol)
Medarbetare
 • Kommunikation och information
 • Utbildning
 • Föredöme inom ansvar
 • Utveckling
 • Årlig medarbetarenkät
 • Målgruppsanpassade utbildningar inom ansvar
 • Talangprogram
 • Aspirantprogram
 • Höjt friskvårdsbidrag
 • Interaktiva utbildningar inom spelansvar och miljö

Spelansvar och affärsetik mest relevant

Under året genomförde Svenska Spel en så kallad väsentlighetsanalys för att ta reda på vilka hållbarhetsaspekter i verksamheten som är mest relevanta för Svenska Spel. Analysen resulterade i slutsatsen att områdena spelansvar och affärs­etik är de mest centrala för Svenska Spel.

Väsentlighetsanalysen baseras på intressentanalyser och löpande dialoger med intressenter under åren.

Med väsentligt avses Svenska Spels betydande sociala, ­ekonomiska och miljömässiga effekter som kan påverka de externa intressenternas bedömningar och beslut. Bolaget har gjort en samlad bedömning av vilka områden som anses betydande nog att kräva aktiv förvaltning eller engagemang.

Väsentlighetsanalysen följer metodik enligt Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk, vilket innebär genomgång och bedömning av 40 olika aspekter, varav 14 har bedömts relevanta för Svenska Spel.

Analysen ligger också till grund för vilka områden som bolaget har valt att ge mest utrymme i års- och hållbarhets­redovisningen, samt de GRI-indikatorer Svenska Spel valt att redovisa. GRI-profilen publiceras på svenskaspel.se.

Dela denna sida: