SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Operativa nyckeltal för spelansvar

Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar.
Nyckeltalen ­förtydligar ansvaret för Svenska Spels ombud, affärspartner och medarbetare.

2013 2012 2011
Övergripande spelansvar Mer info
Spelare med problem, % 1-2 1-2 1-2
Enligt den spelkartläggning som Svenska Spel genomför via en postal enkät till slumpmässigt utvalda personer mellan 16-75 år. Antalet besvarade enkäter uppgick till 4 583 stycken (4 748).
Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka ­spelberoende – Stämmer mycket bra/ganska bra, % 40 36 37
Enligt imagemätning, genomförd av Norstats webb­panel med 3 000 intervjupersoner mellan 16–75 år.
2013 2012 2011
Ombuds ansvar (Resultatområde Sportspel & Lotterier) Mer info
Diplomerade spelombud, % 100 96 82
Alla spelombud och affärspartner ska genomgå och bli godkända på Svenska Spels interaktiva spelansvars­utbildning.
Provköp, antal 4 155 3 923 3 190
Provköp genomförs på Svenska Spels produkter hos affärspartner och ombud. Enligt avtal med Svenska Spel måste ombud kontrollera legitimation på alla spelkunder under 25 år och affärspartner på alla spelkunder under 23 år. Unga personer (18–19 år) anlitade av extern leverantör, genomför provköp för att säkerställa att legitimations­kontroll utförs.
Provköp godkända spelombud, % 81 79 84
Provköp godkända lottombud, % 65 60 59
För lottombud genomförs provköp från och med maj 2011 i och med införandet av åldersgräns på lotter under slutet av 2010.
Avstängda spelombud på grund av provköp, antal 15 19 14
Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:
1:a prov­köpet: Ombudet underrättas genom informations­brev och ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.
2:a provköpet: Ombudets spel- och lotterminaler stängs av i två veckor.
3:e provköpet: Ombudet under­rättas via brev och ett ­personligt samtal med representant från Svenska Spel.
4:e provköpet: Ombudet blir uppsagt.
Avstängda lottombud på grund av provköp, antal 132 157 97
Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:
1:a prov­köpet: Ombudet underrättas genom informations­brev och ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.
2:a provköpet: Ombudets spel- och lotterminaler stängs av i två veckor.
3:e provköpet: Ombudet under­rättas via brev och ett ­personligt samtal med representant från Svenska Spel.
4:e provköpet: Ombudet blir uppsagt.
Uppsagda på grund av provköp, antal 2 2 2
Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:
1:a prov­köpet: Ombudet underrättas genom informations­brev och ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.
2:a provköpet: Ombudets spel- och lotterminaler stängs av i två veckor.
3:e provköpet: Ombudet under­rättas via brev och ett ­personligt samtal med representant från Svenska Spel.
4:e provköpet: Ombudet blir uppsagt.
2013 2012 2011
Affärspartners ansvar (Resultatområde Vegas) Mer info
Diplomerade affärspartner, % 96 97 95
Alla spelombud och affärspartner ska genomgå och bli godkända på Svenska Spels interaktiva spelansvars­utbildning.
Provköp, antal 2 341 2 407 2 473
Provköp genomförs på Svenska Spels produkter hos affärspartner och ombud. Enligt avtal med Svenska Spel måste ombud kontrollera legitimation på alla spelkunder under 25 år och affärspartner på alla spelkunder under 23 år. Unga personer (18–19 år) anlitade av extern leverantör, genomför provköp för att säkerställa att legitimations­kontroll utförs.
Provköp godkända affärspartner, % 80 84 85
Avstängda på grund av provköp, antal 80 67 71
Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:
1:a prov­köpet: Affärspartnern underrättas via brev och ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.
2:a prov­köpet: Affärspartnerns spelauto­mater stängs av i en vecka.
3:e provköpet: Affärspartnerns spelauto­mater stängs av i fyra veckor.
4:e provköpet: Affärspartnern blir uppsagd.
Uppsagda på grund av provköp, antal 1 1
Sanktionstrappa vid ej godkända provköp:
1:a prov­köpet: Affärspartnern underrättas via brev och ett personligt samtal med representant från Svenska Spel.
2:a prov­köpet: Affärspartnerns spelauto­mater stängs av i en vecka.
3:e provköpet: Affärspartnerns spelauto­mater stängs av i fyra veckor.
4:e provköpet: Affärspartnern blir uppsagd.
2013 2012 2011
Ansvar inom Casino Cosmopol Mer info
Frivilliga avtal kasinogäster, antal 2 468 2 471 2 350
Kasinobesökare som upplever sig ha problem med att kontrollera sitt spelande, erbjuds att teckna ett avtal om frivilligt besöksförbud, alternativt begränsning av besöksfrekvensen. Nyckeltalet avser antal tecknade avtal under året.
Samtal med kasinogäster om spelvanor, antal 4 663 4 404 4 151
Samtal med gäster om deras spelbeteende.
2013 2012 2011
Medarbetarnas ansvar Mer info
Tycker att Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka spelberoende, % 80 78 80
Enligt Svenska Spels medarbetarundersökning 2013.

Dela denna sida: