SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Fyra frågor till styrelseordförande Anitra Steen

Kan du berätta om de nya hållbarhetsmål Svenska Spels styrelse har formulerat?

Regeringen gav oss 2011 ett omformulerat uppdrag som ­förtydligade Svenska Spels roll utifrån ett konsumentskyddsperspektiv. Efter det har vi arbetat med att utveckla Svenska Spels strategi för hur vi ska konkretisera och utveckla ansvaret, verksamheten och erbjudandet. Det handlar om att leva upp till uppdraget och göra skillnad det vill säga att tillhandahålla och erbjuda spel som är utformade på ett ansvarsfullt sätt men som ändå ger förströelse och underhållning.

För att säkra att vi är på rätt väg har vi formulerat hållbarhetsmål utifrån den ambitionen. Målen är långsiktiga och ska följas upp, diskuteras och revideras årligen. Tanken är att våra uppdragsgivare och samhället i stort ska kunna se att Svenska Spel tar uppdraget på allvar och att vi i slutänden bidrar till att minska eller begränsa spelproblemen i samhället.

Vad innebär regeringens besked att det inte kommer att ske någon omreglering av spelmarknaden i närtid?

Ska man kunna värna den spelreglering vi har i Sverige måste Svenska Spel ges förutsättningar att fungera som ett bra verktyg. Beskedet att det inte blir någon omreglering gav oss tydliga förutsättningar och arbetsro i vår strategiutveckling. En ännu viktigare signal var att man ska tillsätta en utredning för att se över främjandeförbudet som är en del i regleringen där det finns tydliga brister. För att regleringen ska bli effektiv behöver sanktionsmöjligheterna kopplat till brott mot förbudet stramas upp.

Vad innebär det för svensk spelpolitik att EU-kommissionen är redo att återuppta fördragsbrottsärendena mot Sverige?

EU-kommissionen har ifrågasatt om den svenska spelregleringen står i överensstämmelse med EU-fördragen. Jag ser det som en möjlighet för Sverige att argumentera för spel­regleringens syften. Gör vi det på ett bra sätt är jag övertygad om att kommissionen kommer att inse att regleringen är till för att skydda konsumenterna. Från Svenska Spels sida ska vi utnyttja möjligheten att bidra till den argumentation som Sverige måste föra fram.

Vilka utmaningar ser du närmast för Svenska Spel?

Jag ser i huvudsak två utmaningar för Svenska Spel. Den ­viktigaste är att vi börjar arbeta enligt den strategiska plan och mot de hållbarhetsmål vi har formulerat, och att vi ­förhoppningsvis kan se effekter och resultat av det arbetet under 2014. Den andra handlar om att övertyga EU om att den svenska spellagstiftningen lever upp till sina syften.

Dela denna sida: