SV | EN
Svenska SpelSvenska Spel

Gustav Sundgren, Riksförbundet Spelkontroll

Som 21-åring befann sig Gustav Sundgren själv i riskzonen med sitt pokerspelande. Nu studerar han på psykologprogrammet på Karolinska Institutet och har grundat Riksförbundet Spelkontroll – den första nationella idéburna organisationen i Europa som är inriktad på spel­beroende i åldern 16–30.

Varför startade du Riksförbundet Spelkontroll?

–Vi var ett antal personer som länge sett ett behov av insatser mot ungas spelproblem. Riktade insatser är viktiga eftersom ungas ­situation är speciell. Det handlar om allt ifrån livstempo och arbets­löshet till större andel återfall och förmågan att ta till sig ny teknik. Det gäller att fånga upp individer i den här kategorin som vi vet är särskilt utsatta. Vi ville öka kunskapen om spelberoende och arbeta förebyggande.

Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med unga?

–Det är viktigt att utgå ifrån ungdomstrender, kulturer och attityder. Vår grundinställning är att det är positivt med digitaliseringen, ny teknik och nya, attraktiva spelformer. Spel kan vara både roligt och utvecklande. Att komma med pekpinnar öppnar inte för en god ­dialog med ungdomar, och dialogen är en av våra främsta ambi­tioner. Alla som vill vara med och skapa dialog kring ungas spelande är ­välkomna till oss, oavsett ståndpunkt.

Hur ser du på er egen dialog med Svenska Spel?

–Svenska Spel har ett stort fokus på nätverk, samarbete och andra former av utbyte. I somras framförde vi ett önskemål till dem om att få delta i deras arrangemang och bidra med vår kunskap om ungas spelande. Snart därpå fick vi en inbjudan om att medverka vid Spelakademin. Svenska Spel tar oss på allvar och vill bidra till att föra fram vår verksamhet.

Vad fokuserar ni på nu inom riksförbundet?

–Vi arbetar med att ta fram en utbildning för att skapa ett nätverk av talespersoner, ambassadörer och volontärer. Vi vill skapa mötesplatser och genomföra olika spelförebyggande ungdomssatsningar. I framtiden kommer vi att lansera en kampanj kallad ”Spela RISK-fyllt”, där RISK står för att spelandet ska vara genomsyrat av det Roliga, Insiktsfullhet, Stabilitet och Kontroll. Fokus ligger på balans och välmående. De som inte får spelandet att fungera vill vi erbjuda särskilt stöd och hjälp.

Dela denna sida: