”Ett bra förebyggande arbete uppstår om vi arbetar tillsammans”

Svenska Spels Axel Lyckberg tar plats i styrelsen för Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende (SNSUS). – Jag känner ett stort engagemang för SNSUS och jag är hedrad över att få vara med i det viktiga arbetet de gör, säger Axel Lyckberg. Vartannat år arrangerar stiftelsen en välbesökt konferens Konferenserna lockar en stor bredd […]

Hur mycket är lagom? Ny forskning på gång!

I början av juni åkte delar av Svenska Spels hållbarhetsavdelning till Tammerfors i Finland för att delta på en nordisk konferens om spelansvar. Där fick vi möjligheten att berätta om våra erfarenheter från vårt arbete med att motverka spelproblem. En del av vårt spelansvarsarbete handlar om att engagera oss i förebyggande aktiviteter och samarbeten. Att […]

Global Compact – en byggsten i vårt hållbarhetsarbete

Under 2015 anslöt sig Svenska Spel till FN:s Global Compact. Initiativet lanserades av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan år 2000. Syftet var att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en bättre och mer hållbar framtid. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Genom […]

Vårens besök hos spelberoendeföreningar

Svenska Spel ska bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Spel är till glädje för de allra flesta, men för några går det överstyr och dessa måste vi fånga upp. Därför är spelansvaret det absolut viktigaste området inom hållbar utveckling för oss. En viktig del i att arbeta med hållbarhet är att lyssna på våra intressenter […]

Från monokulturell till interkulturell

För några veckor sedan bjöd min kollega Karin Granath och jag in HR på Svenska Spel till en workshop i Design Thinking för att möjliggöra ett mer iterativt arbetssätt kring vårt mångfaldsarbete. Metoden bygger på olika faser där utmaningen ligger i att hitta rätt problemställning. Under dagen gick vi bl.a. igenom drivkrafterna för ett interkulturellt […]

Färre med risk för spelproblem, men de som har det tuffast blir fler

Färska siffror från Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs visar på både positiva och negativa tendenser när det gäller spelproblem i Sverige. Positivt är att färre personer generellt har problem med sitt spelande nu jämfört med för tre år sedan. Andelen svenskar med problemspelande har minskat från 2 procent till mindre än 1,5 procent mellan 2015 och 2018, […]

Svenska Spel är ledande inom spelansvar, nu och framåt!

Den 5e mars hade vi en strategidag om framtidens spelansvar där syftet var att arbeta med en koncerngemensam vision och strategi för vårt spelansvarsarbete. Och vilken dag det blev! Vi var 22 taggade svenska spelare som under en hel dag levererade både strategiska och operativa förslag på hur vi ska utveckla och arbeta med vårt […]

Förnyat Grönt avtal med BRA-flyg

Genom vårt Gröna avtal flyger våra medarbetare med 50 % biobränsle i tanken, ett viktigt steg mot en hållbar utveckling säger Karin Granath, Hållbarhetsspecialist på Svenska Spel. Nyligen förnyade Svenska Spel sitt Gröna avtal med BRA-flyg. Avtalet innebär att varje flygresa vi gör tankas med 50 % biobränsle. Avtalet omfattar 9 000 flygresor inom Sverige […]

Spelansvar på agendan!

  Från vänster: Maria Dahlström, Henrik Nygren, Henrik Armus, Anna-Karin Franzen I går var Henrik Armus från Spelberoendes Riksförbund och Henrik Nygren från Spelberoendeföreningen i Stockholm på besök i Visby för att bl.a. träffa oss på Svenska Spel och vara med på kvällsmötet för den nystartade Spelberoendeföreningen på Gotland. De hade många frågor om vårt […]

Klimatpåverkan på en Trisslott?

Att arbeta som hållbarhetsspecialist på Svenska Spel är ett mycket lärorikt och utvecklande arbete. Hållbarhetsarbetet är omfattande och integrerad i hela verksamheten, och en anledning till att så många väljer att arbeta hos oss. Även om vi är mest kända för vårt ihärdiga arbete med spelansvar och mot matchfixning, så har vi även högt ställda […]