Varför är hållbarhet så viktigt för Svenska Spel?

För Svenska Spels del handlar det bland annat om att tänka hållbart kring utformningen av våra produkter, eftersom de kan utgöra en risk för vissa personer. Det måste vi ta ansvar för. Spel är underhållning, men det ska också vara hållbart för våra kunder. Men också andra hållbarhetsaspekter är viktiga. För oss är det en självklarhet att bry oss om hur vi påverkar vårt samhälle och vår omvärld och hela tiden fundera på vad vi kan göra ännu bättre.

Vi har höga ambitioner och för att säkra hög kvalitet och utveckla vårt arbete samarbetar vi med flertalet organisationer och nätverk. Vårt arbete med spelkoll är certifierat enligt European Lottery Associations spelansvarsstandard. Vi har undertecknat Global Compact och arbetar aktivt med att utveckla arbetet inom deras tio principer. Vi är även medlemmar i European Casino Association.

I Vår spelplan presenterar vi ett axplock av allt Svenska Spel gör inom hållbarhetsområdet.

Välkommen till vår spelplan

Vårt fokus inom hållbarhet

På dessa sidor kan du läsa om våra ambitioner och mål, men framför allt få en inblick i de åtgärder vi redan har genomfört för att bli ett mer hållbart företag.

Hela Svenska Spels verksamhet bygger på spelglädje, ansvar och hållbarhet. För att strukturera och styra våra insatser delar vi in hållbarhetsarbetet i fem fokusområden. Fokusområdena tar fasta på det som är allra viktigast för oss och för vår omgivning.

Samhällsengagemang

Vi ser idrotten som en inkluderande kraft i samhället. Vi verkar för att idrott ska kunna utövas av alla och att alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas. Vi bidrar också till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem, till gagn för spelbranschen och samhället. Hela vår vinst går tillbaka till statskassan.

Spelkoll

Spelande ska vara glädjefyllt. Hos oss samsas avancerad teknologi och omtänksamma medarbetare om att hjälpa kunderna att ha koll på sitt spelande. För oss är det ­kristallklart – som spelbolag har vi ett ansvar för att våra kunder spelar inom rimliga gränser.

Affärsansvar

För oss innebär affärsansvar bland annat trygghet och säkerhet för kunderna, aktivt arbete mot matchfixning, penningtvätt och annan brottslighet samt tydliga krav på samtliga leverantörer och partners.

Medarbetare

Att jobba på Svenska Spel är inte som att jobba på vilken arbetsplats som helst. På Svenska Spel får du möjlighet att växa och utvecklas och vi är stolta över att vara en arbetsplats där hälsa, professionell ­utveckling och vårt ansvar alltid är i fokus.

Miljö & Klimat

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att minska koncernens miljö- och klimatpåverkan. Fokus ligger på de områden där vi har störst negativ påverkan och störst möjlighet att göra skillnad.

70 %

minskning av bolagets
växthusgasutsläpp

11 000

omsorgssamtal på 1 år

115 667

självtester på 1 år

65 mkr

till forskning sedan 2010

89 %

av våra kunder upplever att
de har koll på sitt spelande