• Välkommen till Svenska Spel

Hela Sveriges spelbolag

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden. Våra kunder möter Svenska Spels produkter och tjänster både i digitala och fysiska miljöer. Oavsett var kunderna spelar är vår förhoppning att det blir en spännande och trygg spelupplevelse. Svenska Spel har ett stort samhällsengagemang och är bland annat Sveriges största idrottssponsor.

Jobba hos oss

Svenska Spel och coronaviruset

Coronavirusets utspridning i samhället har fått stora konsekvenser, också för Svenska Spel, våra kunder och för våra samarbetspartners. Här samlar vi information om vilka åtgärder vi vidtagit för att förhålla oss till den situation som har uppkommit.

Nyheter Tur

Nyheter Sport & Casino

Koncernnyheter

Blogg

Sponsring av svensk idrott

Svenska Spel är idrottens huvudsponsor

Svenska Spel har stöttat svensk idrott sedan 1934, och engagemanget i idrotten är en viktig del av vår historia. Tack vare det nära samarbetet med idrotten kan vi ge våra kunder en större upplevelse och samtidigt bidra till att idrotten utvecklas på alla nivåer. För oss är det viktigt att vara med hela vägen. Idag stödjer vi våra landslag, men satsar också miljoner på talangutveckling, bredd och ungdomsidrott.

Ombud & Partner

I över 80 år har Svenska Spel spridit spänning och förströelse tillsammans med våra ombud och partners. Det finns flera sätt att vara partner till Svenska Spel. Läs mer om vilken typ av ombud hur din verksamhet kan gynnas av att bli en del av Svenska Spel-familjen.

En hållbar spelmarknad

Spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt

Vårt uppdrag är att bedriva spelverksamhet utifrån ett ansvarsfullt sätt. Det absolut viktigaste området inom ramen för vårt hållbarhetsarbete är följaktligen spelansvaret. Det visar också den analys vi gjort av våra intressenters syn på vår verksamhet. Generellt ställer våra intressenter högre krav på oss än andra bolag eftersom vi är statligt ägda.

Nya spelregler på en ny spelmarknad

Vid årsskiftet trädde en ny spellagstiftning i kraft

1 januari 2019 trädde en ny spellagstiftning i kraft. Spelmonopolet avskaffades för vissa spel, ett licenssystem infördes och skattereglerna ändrades. Lotteriinspektionen bytte namn till Spelinspektionen och fick fler verktyg för tillsyn av en ny svensk spelmarknad med omsorg om kunderna i fokus.

Framåt för fler i rörelse

Svenska Spels krafttag för att få fler i rörelse

Svenska barn och ungdomar rör på sig för lite. Det konstateras bland annat i en rapport från centrum för idrottsforskning. Därför tar nu Svenska Spel och Riksidrottsförbundet krafttag för att få fler i rörelse. Genom samarbetet kan vi involvera hela idrottsrörelsen och möjliggöra initiativ som får fler i rörelse på föreningsnivå. På sikt hoppas vi satsningen bidrar till att vända trenden med inaktivitet.

Svenska Spel i sociala medier