Framåt för sundare spelvanor

Vår vision är att spel ska vara till glädje för alla. Därför erbjuder vi attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt ska riskerna för spelproblem minimeras. Vårt spelansvar är en del av upplevelsen. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla nya spelansvarsverktyg och att sprida kunskap.

Läs mer om hur vi jobbar för att ta vårt spelansvar »

I fokus

Svenska Spels forskningsråd i väntans tider

Svenska Spels forskningsråd öppnar nu för nya ansökningar för att öka kunskapen om spelberoende och spelproblem i landet. Under våren 2016 kan forskare söka anslag från Svenska Spels forskningsråd. Anslagen är riktade till universitet och högskolor för graduerade forskare och forskarutbildning. Rådet består av erfarna forskare och representanter för samhällsintressen och delar ut medel utifrån […]

Vinnare

2,7 Trissmiljoner till Anne-Marie från Vargön

Bara en vecka efter att Göran Larsson från Nol skrapat fram maxvinsten, totalt 30 miljoner, på Triss var det dags för ännu en klövervinnare från Västra Götaland att gästa Nyhetsmorgon – idag var det nämligen 45-åriga Anne-Marie Svahn, från Vargön, som hade äran att få bli miljonär i direktsänd tv. Anne-Marie hade sett förra lördagens […]