Vi ska vara ett föredöme i vårt affärsansvar

Svenska Spel ska alltid agera etiskt korrekt och i linje med kundernas och andra viktiga intressenters förväntningar. Som statligt ägt bolag ska vi vara ett föredöme inom hållbart företagande och skapa långsiktigt värde för ägaren. Här ingår att sträva efter sunda och långsiktigt hållbara intäkter. Vi har också ett ansvar för att säkerställa att vår verksamhet inte utnyttjas för brottslighet såsom penningtvätt eller bedrägerier.

Våra kunder ska erbjudas en sund, trygg och säker plats när de besöker oss – oavsett om det sker online, hos våra ombud eller på våra casinon. Vi arbetar även aktivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en hållbar affär i hela vår värdekedja.