Affärsansvar

Svenska Spels mål är att alltid agera etiskt och moraliskt korrekt och i linje med våra kunders och andra intressenters förväntningar. Vi ska agera föredömligt inom hållbart företagande och samtidigt skapa ett långsiktigt värde för våra ägare. Det innebär att vi arbetar strategiskt och transparent och strävar efter långsiktigt hållbara och sunda intäkter. Som statligt bolag har vi ett särskilt ansvar att motverka att vår verksamhet utnyttjas för brottslig verksamhet, som penningtvätt eller bedrägerier.

Eftersom vi dagligen hanterar en stor mängd data, transaktioner och inloggningar lägger vi stor kraft på att Svenska Spel ska tillhandahålla en sund, trygg och säker plats för våra kunder – oavsett om de befinner sig online, hos våra ombud eller på våra casinon. Vi har dessutom ett ansvar för vår leverantörskedja – och arbetar därför aktivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en hållbar affär i alla led.