Professor Anders Håkansson

Ny forskningsstudie: Personliga samtal kan motverka spelproblem

Ny forskning från Lunds universitet visar att omsorgssamtal – det vill säga personliga samtal via telefon – ökar chansen att människor i riskzonen väljer att begränsa sitt spelande. Omsorgssamtalen påverkar även genom att fler minskar sitt spelande eller håller sig helt spelfria veckorna därefter. Särskilt tydlig är effekten hos de som spelar nätcasino.

Forskningsstudien är gjord av Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet med särskild inriktning på spelberoende.

– Det viktigaste enskilda resultatet är att spelare som får prata om sina spelvanor med en omsorgskommunikatör är dubbelt så benägna att sätta gränser för sitt spelande jämfört med kontrollgruppen, säger Anders Håkansson.

– Vi ser även en signifikant skillnad när det gäller total spelfrihet 2–4 veckor efter samtalet. Tydligast effekt ser vi hos nätcasinospelarna. Studiens resultat ger stöd för att omsorgssamtal kan motverka spelproblem.

Andelen uppringda spelare som sätter gränser kan tyckas låg: tio procent av de som får ett omsorgssamtal väljer att begränsa sitt spelande. Men Anders Håkansson håller inte med.

– Det här är människor som är helt oförberedda när de blir uppringda. Det är något helt annat än personer som självmant sökt behandling. För kontrollgruppen som man inte lyckats nå med omsorgssamtal ligger andelen på endast fem procent.

Studien har kompletterats med en enkät som visar att samtalen generellt är uppskattade: 37 procent av respondenterna menar att omsorgssamtalet hade minskat deras spelande och en mycket stor majoritet, 80 procent, angav att de uppfattade omsorgssamtalet som positivt.

Materialet är ännu opublicerat, men sänds nu till internationella vetenskapliga tidskrifter för publicering. Till grund för studien ligger anonymiserade kunddata från Svenska Spel, som genomfört omsorgssamtal sedan 2017.

– Den här studien hjälper oss att se vilka kundgrupper som är mest benägna att förändra sitt spelbeteende efter ett samtal. Vi kan använda resultaten till att förfina våra metoder så att vi blir ännu bättre på att förebygga spelproblem, säger Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel.