2,2 miljoner kronor till svensk forskning om spelberoende

Svenska Spels oberoende forskningsråd stärker svensk forskning kring spelberoende ytterligare. Fyra nya forskningsprojekt har beviljats totalt över 2,2 miljoner kronor.

Det är viktigt för samhället att vi kan fortsätta stödja den här forskningen, säger Sara Lindholm, forskningsrådets ordförande.

Jakob Jonsson, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, beviljas 727 892 kronor för en studie kring ”Användande och effekter av självtest som spelansvarsåtgärd”.

Sedan 2019 måste spelbolag med svensk licens erbjuda kunderna en möjlighet att göra ett självtest om sina spelvanor. Men har dessa självtester någon effekt på kundernas spelbeteende? Detta kommer Jonsson att undersöka i sin studie. Man kommer dessutom att titta på om effekten skiljer sig mellan ”normalspelare” och högkonsumenter av spel.

Sofia Vadlin, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, tilldelas 500 000 kronor för projektet ”Effects of the COVID-19 pandemic on gambling behaviour and gambling problems”.

Vadlins forskarlag kommer att undersöka hur spelbeteendet sett ut före och under coronapandemin och vilka särskilda riskfaktorer eller skyddsfaktorer som avgör om personen utvecklar spelproblem eller ej. De kommer även att följa upp huruvida dataspelande och spel på så kallade loot-lådor påverkar pengaspelande hos unga vuxna.

Anna Söderpalm Gordh, Sahlgrenska Akademien, får 500 000 kronor för studien ”Dataspelsberoende: En klinisk behandlingsstudie”.

I detta forskningsprojekt utvärderas den faktiska effekten av en nyutvecklad 15-veckors KBT-baserad behandlingsmanual för datorspelsberoende.

Tobias Elgan, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, beviljas 500 000 kronor för projektet ”Elite football players, problem gambling and prevention strategies”.

Tidigare forskning har visat att spelproblem är vanligare bland manliga elitidrottare jämfört med befolkningen i övrigt. Tobias forskningsprojekt syftar till att utveckla förebyggande insatser mot spelproblem och andra riskbeteenden bland manliga elitfotbollsspelare i Sverige. Om de förebyggande insatserna visar sig fungera kan de spridas både till fotbollsklubbar i lägre divisioner och till andra idrotter.

– Årets ansökningar höll både hög kvalitet och visade på bredd, kommenterar Sara Lindholm, ordförande för Svenska Spels oberoende forskningsråd.

– Det är angeläget och samhällsviktigt att vi fortsätter stödja forskning som syftar till att utveckla evidensbaserade metoder för att motverka riskspelande. Dessutom är det viktigt att forskningen kan hjälpa samhället utveckla nya behandlingsmetoder mot spelberoende.

Sedan rådet inrättades 2010 har det delat ut 45 miljoner kronor till 35 skilda forskningsprojekt och vetenskapliga studier.

För mer information, kontakta:
Sara Lindholm, ordförande för Svenska Spels oberoende forskningsråd
E-post: sara.lindholm@adlila.se Telefon: 070-112 02 98