Ny provisionsmodell för Svenska Spels spel- och lottombud

Idag den 22 mars inför Svenska Spel en ny provisionsmodell för spel- och lottombud. Det görs med syfte att hålla Svenska Spel konkurrenskraftigt och samtidigt ge ombuden en fortsatt attraktiv ersättning för försäljning av spel. 

Redan den 1 januari 2019 avreglerades den svenska spelmarknaden vilket innebär att det nu finns cirka 100 licensierade spelbolag i Sverige. Medan spelmarknaden förändrats och gått från monopol till en konkurrensutsatt marknad, så har Svenska Spels provisionsmodell för spel- och lottombud varit densamma i över 30 år. När bolaget nu inför en ny provisionsmodell så är det därför hög tid för förändring.

– Våra ombud är jätteviktiga för oss, därför har vi tagit fram en ny provisionsmodell som är positiv för så många som möjligt och som innebär högre ersättning för merparten av våra ombud. Det ger förutsättningar för Svenska Spel och våra ombud att utveckla Retailaffären och tillsammans gå starka in i framtiden, säger Tove Kandell, Försäljningschef Retail, Svenska Spel.

Svenska Spel har totalt cirka 5 000 ombud, varav cirka 2 100 är spelombud och cirka 2 900 är lottombud. De informerades om den kommande förändringen för tre månader sedan och har därefter fått löpande information i form av till exempel utbildningsfilmer. I korthet omfattar den nya modellen bland annat att den procentuella försäljningsprovisionen för vissa spel och lotter höjs, att ersättningen för vinstinlösen och Lördagsavgiften tas bort och att ersättningen för nykundsregistrering ökar.

– Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag och vi behöver säkerställa att vår verksamhet är konkurrenskraftig. Därför är vi glada att vi har kunnat ta fram en provisionsmodell som innebär en förbättring för både oss och våra ombud, säger Tove Kandell.