Patrik Hofbauer

Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt tillväxt trots kraftig påverkan av pandemin – styrelsen avser att föreslå utdelning om 2,9 miljarder kronor

När Svenska Spel summerar 2021 så är det med fortsatt tillväxt och god lönsamhet för koncernen trots ogynnsam påverkan av pandemin. Svenska Spels styrelse avser att föreslå en utdelning till ägaren på 2,9 miljarder kronor. Det framgår av Svenska Spels bokslutskommuniké för 2021 som presenteras idag.

– Jag är glad att styrelsen avser att föreslå en utdelning på 2,9 miljarder kronor till vår ägare. Att vårt överskott går till svenska folket via statskassan är en av anledningarna till att vi är hela Sveriges spelbolag. Vår verksamhet påverkas fortfarande kraftigt av pandemin, men som helhet har vi en god tillväxt och lönsamhet för koncernen, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

För helåret 2021 är nettospelintäkterna 8 144 MSEK (7 674), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för koncernen är 2 468 MSEK (2 395), en ökning med 3 procent.

Koncernens nettospelintäkter för det fjärde kvartalet är 2 233 MSEK (2 128), en ökning med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet på 601 MSEK (690) är en minskning med 13 procent som beror på högre rörelsekostnader och lägre nettospelintäkter än förväntat, samt förnyade effekter av pandemin i slutet av kvartalet för två av tre affärsområden. Rörelsemarginalen uppgår till 27 procent (32). Affären online ökar med 5 procent jämfört med samma kvartal förra året, och står för 47 procent (47) av koncernens intäkter under kvartalet.

Affärsområde Sport & Casino minskar under kvartalet med 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det beror på ett stort antal inställda matcher som påverkar utbudet av sportspel och utmanande jämförelsetal. För affärsområde Tur fortsätter den stabila utvecklingen och nettospelintäkterna ökar under kvartalet med 2 procent.

Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas ökar nettospelintäkterna med 78 procent jämfört med samma kvartal föregående år då alla casinon var helt stängda. Casino Cosmopol har öppet sedan början av juli, men med mycket begränsad verksamhet i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Värdeautomaterna Vegas påverkas av regeringens tillfälliga spelansvarsåtgärder under första delen av kvartalet, men också av pandemins effekter på restaurangpartners.

Under kvartalet delade Svenska Spel ut 82 miljonvinster på nummerspel och lotter till ett totalt värde om mer än 335 miljoner kronor. Stryktipset levererade den näst största vinsten genom alla tider, drygt 15 miljoner kronor. Antalet Topptips har utökats från två till fyra kuponger på helgerna, vilket innebär dubbla kuponger på lördagar och söndagar. Poker-SM har genomförts med tusentals kunder som gjorde upp om SM-titlarna i nio discipliner.

Inom spelansvar har Svenska Spel stärkt åtgärderna för att kunderna inte ska spela för mer än de har råd med. För kunder som önskar spela för höga belopp så görs en bedömning av ekonomisk förmåga i förhållande till insättningsgräns, och det finns alltid möjlighet till omprövning. Bedömningen omfattar även ålder då unga är en grupp som är extra viktig att skydda. Forskningen visar att spel om pengar i ung ålder ökar risken för att utveckla ett överdrivet spelande. Därför införs de lägsta spelgränserna för 18–19-åringar.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 233 MSEK (2 128), en ökning med 105 MSEK eller 5%. Ökningen förklaras till stor del av att våra landbaserade casinon varit öppna. Förnyade effekter av pandemin i december 2021 har dock påverkat nettospelintäkterna negativt.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 601 MSEK (690), en minskning med 89 MSEK eller 13%.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 475 MSEK (547), en minskning med 72 MSEK eller 13%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 27% (32) och är påverkad av både högre kostnader men också minskade intäkter som följd av de nya restriktionerna.
 • Svenska Spels imagevärde uppgick till 50% (52) och är fortsatt högst bland spelbolagen.
 • 40 MSEK har utbetalats till 8 930 föreningar och dess ungdomsidrott genom vårt initiativ Gräsroten.
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2022 en utdelning om 2 900 MSEK (3 200).

Sammanfattning av perioden januari – december

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 144 MSEK (7 674), en ökning med 6%. Två av våra tre affärsområden redovisar högre nettospelintäkter jämfört med 2020.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 468 MSEK (2 395), en ökning med 73 MSEK eller 3%.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 957 MSEK (1 874), en ökning med 83 MSEK eller 4%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 30% (31).
 • Affärsområde Sport & Casino har lanserat en ny sportbok med utökat utbud och bättre spelupplevelse.
 • Nytt sponsringsavtal har tecknats med Svenska Skidförbundet. Avtalet löper på fem år.
 • Nytt sponsringsavtal har tecknats med Svenska Damhockeyligan AB, Svenska Hockeyligan AB och HockeyAllsvenskan AB där vi vill göra hockeyn mer jämställd. Avtalet löper på fem år.
 • Svenska Spel har förlängt avtalet med Svenska E-sportförbundet. Vi har utökat satsningen på e-sport genom vårt huvudsponsorskap för Svenska Elitserien i Counter-Strike Global Offensive.

Här kan du läsa Bokslutskommuniké 2021.