Glädjande minskning av riskspelandet

”Sociala” nätspel som Bingo och Poker har fått ett ökat antal spelare under coronapandemin. Samtidigt har antalet högriskspelare minskat, vilket tyder på att de flesta kunderna enbart nöjesspelar. Genom Svenska Spels spelansvarsverktyg får man också hjälp att hålla sitt spelande på en lagom nivå.

Under tio veckors tid har vi nu granskat alla tendenser till riskspelande på Svenska Spel extra noga. Vår expertgrupp började med fördjupad löpande analys av ett antal parametrar vecka 12. Det var ungefär då som pandemieffekterna för det svenska samhället började bli tydliga.

Tittar vi nu på de senaste tio veckorna, så är förstås bristen på sportspel det som sticker ut mest. Antalet aktiva sportspelare från vecka 12 och framåt minskade med 86 procent jämfört med vecka 1-11.

I någon mån har sportspelarna i detta läge valt att testa andra spelformer. Mest tydlig är effekten på Poker, där antalet aktiva spelare ökat med 27 procent. För Bingo är siffran +16 procent och för nätcasino +2 procent (kundökningen på nätcasino ligger dock inom den statistiska felmarginalen.)

Men det intressanta är förstås inte om kunderna väljer att prova andra spel, utan om deras riskbeteende har förändrats under coronapandemin. Och med tio veckors mätning i ryggen, så vågar vi nu fastslå vissa positiva tendenser: Antalet spelare med ett potentiellt riskspelande har efter vecka 12 minskat såväl bland de som spelar nätcasino som bingo.

Vårt riskanalysverktyg Playscan visar att antalet högriskspelare på nätcasino minskat med 16 procent och på Bingo med 21 procent. För Poker ligger förändringen inom den statistiska felmarginalen.

Det innebär alltså att fler personer valt att prova nya spel under perioden med corona, men att de nya spelarna uppvisar en låg risk för att uppleva spelproblem.

Spel handlar i grunden om underhållning. De här siffrorna är mycket glädjande, eftersom de bekräftar att den stora majoriteten av våra kunder inte har något problem med sitt spelande, utan spelar för nöjes skull. Att Bingo och Poker ökat särskilt i popularitet under coronapandemin kan ha sin förklaring i att de är sociala spel där man spelar tillsammans.

Tack vare våra spelansvarsverktyg, så får man samtidigt hjälp att hålla koll på sitt spelande, så att man håller det på en lagom nivå. Man ska kunna känna sig trygg när man spelar hos Svenska Spel.

Framtiden är oviss för många svenskar och vi vet ännu inte vilka effekter coronapandemin kan komma att ge på lång sikt när det gäller våra kunders spelbeteende. Därför kommer vi att fortsätta analysera parametrarna på veckobasis under lång tid framåt. Också efter att den mest akuta perioden är förbi.

Parallellt med detta arbetar vi, som alltid, kontinuerligt med att utveckla vårt spelansvarsarbete och är hela tiden beredda att vidta nödvändiga åtgärder om vi skulle se ett ökat riskspelande.

Det ska också bli intressant att se vad som händer när sportspelen åter börjar komma igång. Vad innebär det för spelmönstren hos våra kunder? Vi lovar att återkomma med en ny analys inom kort.

KAJSA  NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

AXEL LYCKBERG
Dataanalytiker spelansvar, Svenska Spel