Vi vet vem som vinner när våra kunder spelar hos oss


Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor, från gräsrot till elit. Varje år bidrar vi med hundratals miljoner kronor till den svenska idrottsrörelsen och möjliggör därigenom för barn, ungdomar, äldre, talanger och elitutövare att komma i rörelse och utvecklas inom sina respektive idrotter.

Allt är lika viktigt för idrottens utveckling, men det finns en del som svenska folket – alltså våra kunder – upplever som extra viktig, och det är stödet till barn- och ungdomsidrotten.

I maj genomförde vi en sponsorundersökning i vilken det tydligt framgår att stödet till ungdomsidrotten är väldigt viktigt för våra olika målgrupper. Det är också det område som allmänheten tycker passar bäst för Svenska Spel att stötta. Åsikten är jämnt fördelad i alla demografiska grupper och kundbaser. Alla, verkligen alla, tycker att vi som hela Sveriges spelbolag ska vara med och stötta ungdomsidrotten. Det är en viktig insikt för oss och bekräftar att vi verkligen gör rätt.

Genom vårt stöd till tusentals föreningar runt om i landet bidrar vi till att barn och ungdomar kan välja bland ett rikligt utbud av idrott och fritidsaktiviteter, så att fler kan komma i rörelse, må bättre och ha roligt med sina kompisar, något som är extra viktigt just nu. Pandemin har verkligen påverkat Sveriges alla barn och ungdomar och stillasittandet är på alarmerande nivåer, vilket jag påtalat flera gånger tidigare i bloggen. Stödet till föreningsidrotten är således viktigare än någonsin då det skapar förutsättningar för aktiviteter som sätter rörelseglädjen i centrum.

Det svenska föreningslivet är unikt. Här kan man idrotta för att det är roligt och man behöver inte bestämma sig för en specifik idrott. Föreningslivet möjliggör att man kan prova sig fram och utvecklas inom en rad olika idrotter. Och det viktigaste av allt – man kan göra det man själv tycker är roligt utan att känna någon press att lyckas.

Det finns forskning som visar att det är just detta, valfriheten, glädjen och lekfullheten, som leder till att talanger kommer fram och stjärnor föds. Det är bredden som föder eliten, och det är därför Svenska Spel vill vara med hela vägen.

På Svenska Spel värnar vi om det svenska föreningslivet. Vi värnar om att barn och ungdomar ska få röra på sig och göra det de tycker är roligt. Vi värnar om att talanger ska få möjlighet att utvecklas och vi värnar om att man som elitsatsande idrottare ska få bästa möjliga förutsättningar att satsa på sin idrott. Och vi vet att våra kunder håller med oss och det är de som är med och bidrar till att vi fortsatt kan vara Sveriges största idrottssponsor.

Svenska Spels kunder ska känna sig trygga i att oavsett om de vinner eller inte så kommer det alltid leda till att någon annan vinner. Och vi vet redan vem det är. Det är Sveriges alla idrottande barn och ungdomar.

Heja ungdomsidrotten!

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel