Svenska modellen skyddar spelarna – om lagen upprätthålls

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer menar att nuvarande spellagstiftning är tillräcklig för att skydda spelarna och att tillfälliga regleringar med anledning av coronapandemin inte behövs. Det är ett större problem att spelmissbrukare enkelt kan söka sig till spelbolag som erbjuder illegalt spel. ”Det är dags att Spelinspektionen börjar använda de verktyg man har. Det handlar om att upprätthålla svensk lag.”

Den svenska modellen att möta pandemin tycks ha effekt också på den svenska spelmarknaden. För svensk del ser vi ingen direkt ökning av riskspelandet sedan Covid-19 drabbade världen, det är i alla fall vad Svenska Spels siffror visar. Andra större spelbolag på den svenska licensmarknaden ger samma bild.

Vi följer självklart utvecklingen noga. Riskfaktorerna ökar när fler blir arbetslösa eller permitterade. Vi kommer att fortsätta följa våra kunders spelbeteende, så att vi kan vidta åtgärder om vi skulle se att det krävs.

I slutet av april presenterade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ett åtgärdspaket för att motverka eventuellt ökat problemspelande i spåren av Covid-19. Förslagen har sedan gått på remiss till ett 30-tal intressenter. Idag lämnar vi in vårt svar från Svenska Spel.

Svenska Spel bedömer att nuvarande reglering är fullt tillräcklig för att möta eventuella tendenser till ökat riskspelande. Med den omsorgsplikt som åligger spelbolagen, så har vi redan ett omfattande ansvar för att vidta åtgärder när vi ser att det behövs.

Nu flaggar spelberoendeföreningar för att personer med riskbeteende söker sig bortom den licensierade spelmarknaden. Det är ett problem man inte löser genom nya begränsningar för licensmarknaden, utan genom att myndigheterna tar i med hårdhandskarna mot spelbolag som tillhandahåller illegalt spel.

Vi ser alltså inte att det är motiverat med ytterligare regleringar i nuläget. Men vill regeringen utifrån en allmän oro ändå sätta in åtgärder, så gäller det att utforma dem så klokt som möjligt och rikta in sig på att skydda de som behöver skyddas. I sådana fall föreslår Svenska Spel följande:

1. Om oron gäller nätcasino – åtgärda nätcasino!

I sin promemoria uttrycker Finansdepartementet specifikt farhågor för att spelarna i Corona-tider skulle söka sig till ”särskilt riskfyllda spelformer som t.ex. onlinekasinon”.

Om oron alltså gäller nätcasino, sätt in åtgärderna där och låt dem inte gälla samtliga spel. Lyssna också på spelberoendeforskare, som pekar på att förlustgränser i detta fall troligen är mer effektiva än insättningsgränser.

2. Stoppa snabba cash till spelmissbrukare!

De största tragedierna uppstår när människor spelar bort pengar som de inte har. Hjelpelinjen, den norska motsvarigheten till svenska Stödlinjen, rapporterar att 81 procent av de som ringde in och sökte hjälp 2019 hade finansierat sitt spelande med lånade pengar. Jag utgår ifrån att siffrorna är ungefär desamma i Sverige.

Det är dags att sätta stopp för utlåningen till spelmissbrukare. Ställ krav på att alla kreditgivare ska kunna kontrollera en persons totala skuldsättning i realtid innan nya lån beviljas! Återkalla tillstånden för låneinstitut som inte genomför en säker kreditgivning!

Det här är en särskilt kraftfull åtgärd, eftersom den även motverkar problemspelande hos aktörer som erbjuder illegalt spel. Inga snabba lån – inga snabba spel. Och inga ekonomiska tragedier som förföljer spelmissbrukaren livet ut.

3. Stör ut det illegala spelet!

Jag är glad att Ardalan Shekarabi särskilt pekade ut vikten av stärkt tillsyn mot aktörer som tillhandahåller illegalt spel. Det handlar ju om att upprätthålla svensk lag. Och det spelar ingen roll vilka åtgärder spelbolagen inom det svenska licenssystemet vidtar, så länge en person med spelproblem enkelt kan gå vidare till ett illegalt nätcasino och fortsätta spela.

Spelinspektionen sitter redan idag på flera verktyg för att motverka illegalt spel, bland annat möjlighet till riktad betalningsblockering och varningsmeddelanden. Det är dags att myndigheten börjar använda dessa verktyg.

Dessutom skulle vi gärna vilja se B2B-licenser, alltså licenser för underleverantörer till spelbolag. Det skulle göra att spelutvecklare kan få sin licens indragen om de levererar tjänster till spelföretag som utövar illegal spelverksamhet.

Spelinspektionen borde även få rätt att utfärda verksamhetsförbud för företag som främjar illegalt spel.

– – – – – – – – – – – – – – –

Sammanfattningsvis, låt oss jobba tillsammans – spelbransch, politik och myndigheter – för att skydda de som behöver skyddas. Låt oss sätta in de åtgärder som är mest verkningsfulla, lyssna på expertisen och säkra att lagen följs. Det är ett enkelt recept för en sund spelbransch, vare sig det råder pandemi eller ej.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel