Späckat program i Almedalen

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer och styrelseordförande Erik Strand välkomnar alla besökare till en fullmatad torsdag i Almedalen.

Svenska Spels seminarier i Almedalen brukar vara fullsatta. Så hoppas vi att det blir även i år. Torsdag den 29 juni är ”vår” dag i Almedalen och då hittar du oss mitt i Visby, på Donnerska Terrassen. Självklart spelar vi även in seminarierna så att du kan följa dem i efterhand.

Så här ser programmet ut:

08:30 Finns det en koppling mellan konjunktursvängningar och ökat riskspelande? Eller handlar det om gener?
Det är inte ovanligt att olika samhällsaktörer uttrycker oro för att osäkra tider leder till ökat spelberoende hos befolkningen. Men stämmer det och hur ska i så fall politiken förhålla sig till det? Och är alla människor lika utsatta eller har vissa personer en ökad sårbarhet?

Vi går på djupet med aktuell forskning på området. Spelberoendeforskarna Anna Söderpalm Gordh och Anders Håkansson berättar om sina rön och Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander redovisar färska siffror kring riskspelande. I diskussionen bidrar även riksdagsledamot Emma Ahlström Köster (m) och Patrik Axelsson, ordförande i Spelberoendeföreningen Göteborg, med sina perspektiv.

10:00 Hur får vi fler ungdomar i prioriterade områden att börja idrotta?
Svenska Spel stöttar många initiativ som förbättrar folkhälsan, inte minst bland barn och unga. Men det finns områden i Sverige där föreningstraditionen är svag och idrottsutbudet magert. Hur når vi ungdomar även i dessa områden och gör skillnad för samhället? Vad är främsta framgångsfaktorn för att lyckas och vilka modeller har redan testats?

Olympiske mästaren Nils van der Poel delar med sig av sina erfarenheter, liksom Ayar Shekha, idrottskonsulent på RF/Sisu Östergötland och Ellinor Johansson, projektledare på Svenska Fotbollförbundet.
Från politiken deltar socialutskottet Karin Sundin (s). Svenska Spel representeras av vd och koncernchef Patrik Hofbauer och hållbarhetschef Kajsa Nylander.

13:15 Vad är den optimala balansen mellan arbete på kontor och remote?
Svenska Spel erbjuder flexibla lösningar för sina medarbetare. Vårt statement är att hos oss gör vi jobbet där det passar bäst. Men hur hittar man den optimala balansen mellan medarbetarnas önskemål och företagets behov? Kan man 2023 kräva kontorsnärvaro och fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare? Vad säger chefer, HR-avdelningar och forskare? Och hur påverkar det nya arbetslivet samhället i stort?

Forskaren Linda Weinerstedt redovisar sina insikter kring distansarbete och organisationskultur och representanter från Microsoft, Google och Svenska Spel delar med sig av sina erfarenheter. Arbetsmarknadsutskottets Magnus Jacobsson (kd) berättar om politikens syn på saken.

Med andra ord, en fullmatad dag i vårt vackra Visby. Hjärtligt välkomna!

PATRIK HOFBAUER, vd & koncernchef Svenska Spel
ERIK STRAND, styrelseordförande Svenska Spel