Dags öka tempot i jämställdhetsarbetet

Idrottsrörelsen är en enorm kraft i samhället. Långt över 3 miljoner svenskar är engagerade i svenskt föreningsliv. Självklart påverkas idrotten av medlemmarnas värderingar, men på samma sätt påverkar idrotten sina medlemmars värderingar. Och därmed också samhället.

Men tyvärr finns det delar där idrottsrörelsen inte riktigt rört sig i takt med resten av samhället.

I förra veckan talade jag och Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander på konferensen Sätt bollen i rullning. Det är ett projekt finansierat av Riksidrottsförbundet för att bland annat få till ett mer jämställt styrelsearbete inom idrotten.

Inom ramen för projektet har man kartlagt situationen i idrottens olika styrelser på en rad nivåer. Och trots att idrottsrörelsen idag samlar lika många kvinnor som män, så är det fortfarande männen som dominerar i styrelserummen. Kvinnorna får kämpa för sina platser medan männen bildar informella nätverk och håller varandra om ryggen i sakfrågor.

Trots att kvinnorna utgör halva idrottsrörelsen har de svårt att komma fram, att få sina röster hörda. Det duger inte.

Både näringslivet och den offentliga sektorn har tagit stora steg framåt de senaste decennierna när det gäller jämställdhet. Nu är det dags för idrottsrörelsen att öka tempot.

Och förändringen måste ske på alla nivåer. Om förbunden inte sänder tydliga signaler om vikten av lika villkor påverkar det till exempel fördelning av träningstider, tillgången till utbildade tränare och utrustning, möjligheten för både flick- och pojklagen att få åka på cuper.

Signaler är viktiga. Även vi på Svenska Spel har behövt titta på vilka signaler vi sänder ut. Vad gör vi, som landets största idrottssponsor? Ambitionen om en jämställd idrott har Svenska Spel haft länge, men vi kan bara självkritiskt konstatera att utvecklingen gått för långsamt.

Därför har vi nu övergått från övergripande policys till konkreta beslut: 2020 beslutade vi att alla våra sponsringsmedel, runt 300 miljoner kronor årligen, ska fördelas 50/50 mellan kvinnliga och manliga idrottare. Det är vårt sätt att med ekonomiska styrmedel driva på utvecklingen.

Men vi vill också hjälpa förbunden att förändra situationen. Därför har vi uppdaterat våra sponsringsriktlinjer.

I vår nya leverantörskod ställer vi krav på att de förbund som vi sponsrar ska göra en nulägesanalys över jämlikhet och mångfald och ta fram en jämlikhetsplan. De ska helt enkelt förklara hur de tänker bli bättre framåt inom en rad prioriterade områden. Utmaningar som sedan följs upp i våra löpande diskussioner tillsammans med förbunden.

Det är inte så att vi tror att någon aktivt vill motverka utvecklingen mot en mer jämlik idrott. Många män ute i föreningarna är helt medvetna om strukturerna, de känner hur det skaver.

Återkopplingen vi fått är att många föreningar och förbund verkligen vill bli bättre på de här frågorna men ibland är osäkra på var de ska börja och hur de ska göra. Därför jobbar vi med en öppen digital plattform, Worldfavor, där förbunden kan visa varandra goda exempel, hjälpa varandra att tänka nytt.

Dessutom tar vi nu från Svenska Spels sida fram en utbildning till föreningar och förbund där vi visar hur man gör nulägesanalyser och jämlikhetsplaner. Även där kommer vi att dela med oss av inspirerande exempel på hur andra har gjort.

Vi är övertygade om att idrotten kan hjälpa till att göra samhället bättre. Därför är det så viktigt att idrotten sätter ner foten och står upp för jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Och därför är det så viktigt att Svenska Spel som idrottens huvudsponsor hjälper till att driva på den utvecklingen.

Det är inte gjort över en natt, det ska vi ha respekt för. Men nu är det dags för oss och för idrottsrörelsen att ta nästa steg framåt.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel