Taggarkiv: klimatpåverkan

Ytterligare ett steg på vägen till elflyg

Förra hösten startade vi ”Gotlands nätverk för elflyg” tillsammans med Region Gotland. Sedan dess har vi gjort flera aktiviteter för att lyfta behovet och visa på efterfrågan av fossilfritt resande till och från ön. Ett behov vi har sett är att konkretisera vägen framåt för de kommande åren, därför passade det perfekt när Science Park […]

Vi vill få elflyget till Gotland!

Varje år görs tusentals flygresor mellan Gotland och fastlandet. Vi på Svenska Spel är en av de aktörer som använt flyget ofta, framför allt historiskt sett. Det har varit ett effektivt sätt att knyta ihop våra olika arbetsplatser och våra medarbetare. Sedan kom pandemin och vårt resande minskade kraftigt, faktiskt hela 80 procent om vi […]

Så arbetar vi för att minska miljö- och klimatpåverkan vid ombyggnaden i Visby

Under året påbörjade vi den stora ombyggnaden av vårt huvudkontor i Visby. Fastigheten behöver moderniseras och anpassas till det nya arbetslivet. Men vi vet också att varje byggprojekt medför en miljö- och klimatpåverkan. Under 2019 kom 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn. I arbetet med vårt övergripande mål om […]