Ytterligare ett steg på vägen till elflyg

Maja-Malin Ekelöf från Region Gotland och Svenska Spels Robert Tidblom var två av deltagarna när Gotlands nätverk för elflyg hade workshop.

Förra hösten startade vi ”Gotlands nätverk för elflyg” tillsammans med Region Gotland. Sedan dess har vi gjort flera aktiviteter för att lyfta behovet och visa på efterfrågan av fossilfritt resande till och från ön. Ett behov vi har sett är att konkretisera vägen framåt för de kommande åren, därför passade det perfekt när Science Park Gotland och Uppsala universitet hörde av sig och ville göra en gemensam workshop. Det blev en intressant och spännande förmiddag som vi sammanfattar i det här blogginlägget.

För att göra verklighet av visionen om elflyg krävs det att många pusselbitar faller på plats, från många olika aktörer. Kort sagt ett tvärfunktionellt lagarbete. Därför var det väldigt roligt att vi hade representanter från ett stort antal organisationer på plats. Den svenska elflygstillverkaren Heart Aerospace delade med sig av möjligheterna och räckvidden för deras plan på Gotland. På plats var även energibolagen Fortum och RES som fokuserar på laddinfrastrukturen på marken, Sweco, Länsstyrelsen, forskare från KTH, Transportföretagen, politiker med flera.

Workshopen inleddes med fokus på vilka faktiska utmaningar och möjligheter som vi ser med elflyg. Inom respektive område identifierades bland annat:

Möjligheter

  • Breddad kompetensförsörjning och nya affärsmöjligheter
  • Stärka Gotlands varumärke och attraktionskraft
  • Minskad klimatpåverkan från organisationers resande

Utmaningar

  • Komplexa regler och tillståndsprocesser
  • Säkerställa energiförsörjningen
  • Säkra nödvändiga investeringar

Därefter fick deltagarna i uppgift att ta fram en roadmap för de kommande åren och pitcha den för varandra à la Draknästet. I pitcharna kunde vi bland annat höra om idéer som att erbjuda gotlänningar att bli delägare i energianläggningar, samfinansiering av elflygplan och behovet av uppdaterade regelverk för framtidens flyg. Materialet från workshopen kommer att sammanställas för att hitta rätt aktiviteter att fokusera på framåt.

Förutom att konkretisera vägen framåt var målet med workshopen även att de olika aktörerna skulle få träffa varandra och på så vis öppna upp för nya samarbeten. Det är fortfarande mycket jobb som återstår för att förverkliga visionen om elflyg, men att viljan och engagemanget finns där råder det ingen tvekan om.

När jag skulle återvända till Stockholm och ställdes inför valet mellan färja eller flyg funderade jag på när allt det här blir verklighet. Jag hoppas och tror att synergierna som uppstod i rummet kommer att sätta ännu mer fart på processen, och det känns inte som en otänkbar verklighet att jag inom några år sitter på ett elflyg när jag återvänder efter ett besök på ön.

Här finns ett inslag från SVT Nyheter Öst från dagen: Planerna på elflyglinje till Gotland fortsätter – hoppas bli först i landet | SVT Nyheter

ROBERT TIDBLOM
Hållbarhetsspecialist, Svenska Spel