Svenska Spel-koncernen genomför åtgärder med anledning av coronaviruset

Svenska Spel genomför åtgärder med anledning av coronavirusets effekter på delar av koncernen. Åtgärderna omfattar korttidsarbete inom Svenska Spel Sport & Casino AB, där inställda matcher och sportevenemang haft stor påverkan på utbudet av sportspel. De omfattar också varsel inom Casino Cosmopol AB och CC Casino Restaurang AB, på grund av en dramatisk minskning av antalet gäster de senaste veckorna samt att Casino Cosmopol tillfälligt stängt samtliga fyra casinon från och med den 29 mars till följd av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer. Då coronavirusets konsekvenser är svåra att överblicka har Svenska Spels styrelse fattat beslut om att dra tillbaka sitt förslag till utdelning.

Korttidsarbete inom Svenska Spel Sport & Casino AB berör cirka 45 av totalt cirka 135 medarbetare. Varsel inom Casino Cosmopol AB och CC Casino Restaurang AB berör drygt 800 av totalt närmare 900 medarbetare. Varslen rör alla fyra casinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall samt huvudkontoret. Samtidigt som varsel läggs så pågår förberedelser för förhandling med de fackliga organisationerna om korttidsarbete.

– Vi genomför åtgärderna för att anpassa verksamheten till den situation som råder, och vi gör det med största möjliga omtanke om våra medarbetare. Vår förhoppning är att snabbt kunna växla upp till full verksamhet och bemanning när situationen vänder. Men just nu vet vi inte hur det kommer att utveckla sig framåt, eller hur länge det kommer att pågå, och därför är det nödvändigt att vi vidtar åtgärder för att säkra en hållbar verksamhet, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef Svenska Spel.

Det är i nuläget svårt att få en överblick av coronavirusets långsiktiga effekter på Svenska Spels verksamhet, framförallt inom sportspel samt spel på landbaserade casinon. Mot denna bakgrund har Svenska Spels styrelse i samråd med ägaren fattat beslut om att dra tillbaka sitt förslag om utdelning på 850 miljoner kronor.