Månadens hetaste spel: Age of the Gods – God of Storm

Ökar spelproblemen under corona? Forskningsdagen ger svar.

På den årliga Forskningsdagen samlar Svenska Spels oberoende forskningsråd några av landets främsta experter på spelberoende för att diskutera det aktuella forskningsläget.

I år bjuds allmänheten in på allvar: Istället för en heldagskonferens blir det ett koncentrerat 90-minuters webinar via plattformen Zoom.

Det innebär att alla med intresse för spelberoendefrågor kan ta del av det högaktuella temat: Hur påverkar en förändrad omvärld problematiskt spelande? Och det handlar självklart om corona och hur spelandet sett ut sedan pandemin bröt ut.

Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet, sammanfattar de studier kring spelbeteende som gjorts under pandemin: Vad vet vi egentligen hittills? Medverkar gör även Philip Lindner, forskare vid Karolinska Institutet, som tittat på effekterna av ökat spelande under corona.

Dessutom kan man ta del av anföranden från Anne H Berman, lektor vid Uppsala universitet, som berättar om riskfaktorer för problematiskt spelande och Per Binde, docent vid Göteborgs universitet, som redogör för en studie kring spelproblem bland dömda brottslingar.

I en paneldiskussion hittar vi även namn som Axel Lyckberg, dataanalytiker på Svenska Spel och Fred Nyberg, professor emeritus från Uppsala Universitet.

– Forskningsdagen låter oss synliggöra och dela kunskap om all den forskning som görs idag på spelberoendeområdet, säger Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels oberoende Forskningsråd.

Forskningsrådet, som fyller 10 år i år, är ett fristående råd av experter och forskare som granskar ansökningar och beviljar medel till forskning kring spel, spelberoende, prevention och behandling. Svenska Spel står för själva finansieringen.

Det har gjort att forskningsrådet kunnat bevilja 45 miljoner kronor i medel till 35 skilda forskningsprojekt och vetenskapliga studier sedan rådets instiftande.

2018 förlängde Svenska Spel avtalet med Forskningsrådet och öronmärkte då ytterligare 24 miljoner kronor över en 4-årsperiod till forskningsrådets arbete.

Webinaret hålls måndag den 5 oktober 9:00-10:30 i samverkan med U-FOLD, Uppsala Universitet och kan följas via denna länk:
https://uu-se.zoom.us/j/63848044954

Hela programmet finner man här:
https://www.ufold.uu.se/evenemang/seminarier/oppen-forskningsdag-svenska-spel/