Elitidrottsstipendium till 50 idrottare från 35 idrotter

50 idrottare får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2021–2022. Louise Jannering, para-cykel, Maja Nylén Persson, ishockey, Emil Danielsson längdskidor och Alexander Dahlin, judo, är fyra av dessa. Nu släpps listan med alla stipendiater som hör hemma från Malmö i söder till Luleå i norr.

Det senaste året har inneburit stora utmaningar för många idrottare, föreningar och förbund. Förutom de ekonomiska svårigheter som coronapandemin medfört har elitidrottare också levt med flyttade och inställda tävlingar och tvingats planera om för att anpassa till helt nya förhållanden och tidsplaner. I det sammanhanget blir det ännu tydligare hur viktigt elitidrottsstipendiet är för ökad trygghet både nu och i planeringen av ett liv efter idrotten.

–  Elitidrottsstipendium för att möjliggöra dubbla karriärer är ett av de viktigaste sociala stödsystemen i svensk elitidrott. Att kunna kombinera elitidrott och utbildning är en avgörande skyddsfaktor i en ung människas liv. Elitidrotts- och utbildningssatsningen sammanfaller oftast i en kritisk ålder mellan 20–30 år och ett stipendium gör stor skillnad för att stärka elitidrottssatsningen och möjliggöra studier vid en högskola eller ett universitet, säger Kent Lindahl, sakkunnig i dubbla karriärer på Riksidrottsförbundet.

Utöver det ekonomiska stödet på 50 000 kronor vardera som stipendiet medför erbjuds även de aktiva stöd från avdelningen Elitidrottstöd på Riksidrottsförbundet inom bland annat idrottspsykologi och idrottsmedicin. Både det ekonomiska och det operativa stödet är ofta avgörande för elitidrottarens utveckling och prestation men även för främjandet av psykisk hälsa och bättre förutsättningar till en hållbar idrottskarriär.

–  Årets 50 stipendiater håller mycket hög idrottslig nivå. Flera har under sommaren deltagit i OS, Paralympics och i andra mästerskap. Flera har till och med tagit medalj. Aktiva som håller på med vinteridrotter har precis påbörjat sina säsonger där OS och Paralympics i Beijing är målet för några, säger Kent Lindahl.

Utöver sina idrottsliga ambitioner studerar de allra flesta stipendiaterna på fleråriga program men en del även på enskilda kurser. Exempel på program/kurser som stipendiaterna går är läkarprogrammet, samhällsplanerarprogrammet, statsvetenskap och industriell ekonomi.

2021–2022 delar Riksidrottsförbundet och Svenska Spel ut sammanlagt 50 stipendier till aktiva elitidrottare.

– Svenska Spel är svensk idrotts största sponsor och talangutveckling är något som ligger oss varmt om hjärtat. Att kombinera en elitsatsning med studier kräver både ett enormt engagemang och mycket vilja. Vi är glada över att kunna hjälpa stipendiaterna att förverkliga sina drömmar, både i och utanför klassrummet, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef Svenska Spel.

Listan med alla stipendiater.

Beslut 20212022

  • 50 stipendium à 50 000 kronor.
  • Stipendiater från 30 specialidrottsförbund och 35 olika idrotter.
  • 31 stipendiater är kvinnor (62 procent) och 19 är män (38 procent).
  • Alla 50 stipendiater håller mycket hög idrottslig nivå. Flera har under sommaren deltagit i OS, Paralympics och i andra mästerskap.
  • Av de 50 stipendiaterna studerar 46 program/kurser på universitetet/högskola och 4 läser på folkhögskola eller yrkeshögskola.