Patrik Hofbauer

Delårsrapport januari–mars 2020: Stabilt resultat i oroliga tider

Årets första kvartal inleddes med två månader av god tillväxt för alla affärsområden inom Svenska Spel. Från mitten av mars har dock coronavirusets effekter haft kraftig påverkan på delar av koncernen. Framför allt gäller det sportspel, fysiska casinon och värdeautomater, medan nummerspel och lotter samt övriga onlinespel inte har påverkats i lika stor utsträckning. Det visar Svenska Spels delårsrapport för januari–mars 2020 som presenteras idag.

Koncernens nettospelintäkter för det första kvartalet är 2 055 MSEK, vilket är i nivå med samma kvartal föregående år (2 056). Rörelseresultatet på 701 MSEK (519) innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma period förra året, vilket främst beror på lägre rörelsekostnader och en lägre kostnad för spelskatt. Det har i sin tur haft positiv påverkan på rörelsemarginalen som är 34 procent (25). Nettospelintäkterna för affärsområde Sport & Casino minskar med en procent, medan affärsområde Tur ökar med fyra procent. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med elva procent.

Under kvartalet ökar den digitala affären med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Den digitala affären står nu för 41 procent av koncernens intäkter.

– Svenska Spel, liksom många andra företag och organisationer, har snabbt tvingats anpassa sig till en ny verklighet i och med coronavirusets effekter. Vi har därför genomfört åtgärder för att säkra en hållbar verksamhet, och vi har gjort det med största möjliga omtanke om våra kunder och medarbetare. Vår förhoppning är att snabbt kunna växla upp till full verksamhet när situationen vänder, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Även om affärsområde Tur känner av en förändrad situation, så är det inte i lika hög grad som övriga affärsområden. Märkbart är minskad försäljning av fysiska lotter hos ombud, till följd av färre kunder i affärer och butiker.

Inom affärsområde Sport & Casino har inställda matcher och sportevenemang haft stor påverkan på utbudet av sportspel. Korttidsarbete har införts för cirka 45 av affärsområdets totalt cirka 135 medarbetare.

Hårdast drabbat är affärsområde Casino Cosmopol & Vegas där det i mars skedde en dramatisk minskning av antalet gäster på fysiska casinon. Den 29 mars stängdes tillfälligt samtliga fyra casinon till följd av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer, och därefter lades varsel samt infördes korttidsarbete för drygt 800 av totalt närmare 900 medarbetare. Även värdeautomaterna Vegas har påverkats i och med stängningen av ett stort antal affärspartners.

– Framtiden är just nu mer oviss än vi är vana vid, men vi tar oss an den med ett offensivt fokus och med fortsatt omtänksamhet om våra kunder, säger Patrik Hofbauer.

På produktsidan har affärsområde Tur under kvartalet börjat med Triss hos en ny typ av återförsäljare, sällanköpshandeln, med premiär hos Elon. I mitten av februari föll Drömvinsten ut på Lotto med 138 miljoner kronor. Det innebar också ytterligare 16 nya miljonärer i det efterföljande Miljonregnet. Tre veckor senare föll Drömvinsten ut igen, denna gång med 78 miljoner kronor och elva nya miljonärer i Miljonregnet.

Affärsområde Sport & Casinos utbud av sportspel begränsades starkt under senare delen av kvartalet, men verksamheten har fortsatt med full kraft inom övriga onlinespel. Inom poker spelades finalerna i 2019 års Player Of the Year (POY) i slutet av januari och i mars lanserades Pokertipset. Inom bingo lanserade det nya spelet Kronbingo. Sport & Casino kan nu erbjuda cirka 900 casinospel och har kompletterat med nya leverantörer.

Inom affärsområde Casino Cosmopol & Vegas har arbetet fortsatt med värdeautomaterna Vegas där två nya spel lanserats och där nästa steg är att erbjuda kontantfri betalning.

Sammanfattning av första kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 055 MSEK (2 056), vilket är i nivå med föregående år.
 • Online fortsätter att växa med 13 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 701 MSEK (519), en ökning med 182 MSEK.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 545 MSEK (408), en ökning med 137 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 34 procent (25).
 • Två Drömvinster på Lotto föll ut med 138 MSEK respektive 78 MSEK. Ytterligare 16 respektive 11 nya vinnare blev miljonärer i det efterföljande Miljonregnet.
 • Korttidsarbete inom Svenska Spel Sport & Casino AB har införts för cirka 45 av totalt 135 medarbetare.
 • Casino Cosmopol har tillfälligt stängt alla fyra casinon med anledning av regeringens beslut om förbud mot sammankomster med fler än 50 personer.
 • Varsel om uppsägning och korttidsarbete berör drygt 800 av Casino Cosmopol ABs och CC Casino Restaurang ABs totalt närmare 900 medarbetare.
 • Svenska Spels styrelse har fattat beslut om att dra tillbaka sitt förslag till utdelning då effekterna av coronaviruset är svåra att överblicka.
 • Konkurrensverkets utredning om klagomålet att Svenska Spel missbrukar sin dominerande ställning har slutförts och ärendet avskrivs.

Här kan du läsa Delårsrapport januari–mars 2020.