Patrik Hofbauer

Delårsrapport januari – juni 2022: Fokus på hållbart spelande ökar andelen sunda intäkter

Andelen sunda intäkter och sunda kunder ökar för Svenska Spel under årets andra kvartal tack vare stärkta spelansvarsåtgärder. Koncernens intäkter ökar då Casino Cosmopol haft öppet i år. Koncernens resultat och rörelsemarginal minskar något till följd av ökade kostnader inom prioriterade satsningsområden, men också som en förväntad effekt av fokus på hållbart spelande. Det visar Svenska Spels delårsrapport för januari – juni 2022 som presenteras idag.

– Vi ser en positiv utveckling av andelen sunda intäkter till följd av våra stärkta spelansvarsåtgärder. Vi fortsätter att ge våra kunder underhållande spelupplevelser på ett ansvarsfullt sätt, eftersom vi vill att spel ska vara till glädje för alla, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Svenska Spel-koncernens nettospelintäkter för kvartalet är 1 963 MSEK (1 938), en ökning med 1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet på 531 MSEK (574) är en minskning med 7 procent och rörelsemarginalen uppgår till 27 procent (30). Minskningen beror på högre kostnader för bland annat satsningar på teknologi och produktutveckling.

Nettospelintäkterna för affärsområde Sport & Casino minskar under kvartalet med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Satsningen på stärkta spelansvarsåtgärder ger avsedd positiv effekt på andelen sunda intäkter och kunder, men påverkar som förväntat intäkterna negativt. Sportspelen möter också starka jämförelsetal då förra året innehöll ett stort mästerskap.

För affärsområde Tur ligger nettospelintäkterna på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år. Lanseringen av två dragningar per vecka för Eurojackpot har varit lyckad och under kvartalet nådde Eurojackpot sin högsta notering någonsin när det gäller spel online.

Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas ökar nettospelintäkterna med 95 procent. Detta jämfört med samma kvartal föregående år då koncernens tre Casino Cosmopol var helt stängda till följd av pandemin.

För koncernen som helhet så minskar affären online med 5 procent jämfört med samma kvartal förra året, och står för 48 procent (52) av koncernens intäkter under kvartalet. Anledningen är en fortsatt utmanande jämförelse med 2021 som var ett mycket starkt år online, samt minskade nettospelintäkter för affärsområde Sport & Casino.

Under kvartalet delade Svenska Spel ut 80 miljonvinster inom nummerspel och lotter till ett totalt värde om närmare 180 miljoner kronor. Lottos Andra Chansen stod för 20 av miljonvinsterna med vinnare från Gällivare i norr till Malmö i söder. Kvartalets högsta vinst föll ut på Eurojackpot med drygt 20,8 miljoner kronor. Under kvartalet delades dessutom totalt 11 miljonvinster ut på sportspel. Stryktipset levererade årets hittills största vinst med mer än 7,5 miljoner kronor till en vinnare. High Five fick sin första miljonvinst, över 1,6 miljoner kronor, vilket är den största vinst som delats ut på spelet.

Svenska Spel Sport & Casino har tecknat avtal med Svensk Travsport, vilket ger goda förutsättningar att utveckla ett komplett erbjudande på svenskt trav till kunderna. Avtalet sträcker sig över tre år och kommer att ge tillgång till sportdata och streaming av svenska travlopp.

Svenska Spel fortsätter att arbeta för ökad jämlikhet inom idrotten för att alla som vill ska kunna idrotta på lika villkor. Inom sponsringssamarbetet med e-sporten har Svenska Spel tillsammans med Svenska E-sportförbundet haft glädjen att presentera det första damlandslaget i CS:GO, vilket är ytterligare ett steg mot en mer jämlik och jämställd idrottsrörelse.

Avtalet med Svenska Spels oberoende forskningsråd har förnyats, och detsamma gäller Sveriges enda professur i spelberoende vid Lunds universitet. Det innebär att svensk forskning kring spelberoende får fortsatta medel i fem år framåt.

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 1 963 MSEK (1 938), en ökning med 25 MSEK eller 1%. Ökningen förklaras av att casinoverksamheten var stängd under Q2 2021.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 531 MSEK (574), en minskning med 42 MSEK eller 7%. Minskningen förklaras av högre kostnader för bland annat satsningar på teknologi och produktutveckling.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 425 MSEK (453), en minskning med 28 MSEK eller 6%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 27% (30).
 • Imagevärdet uppgick till 51% (52) och är fortsatt högst bland spelbolagen.
 • Svenska Spel Sport & Casino har tecknat ett treårigt avtal med Svensk Travsport.
 • Vi har förnyat avtalet med Svenska Spels oberoende forskningsråd i ytterligare fem år.

Sammanfattning av perioden januari–juni

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 3 898 MSEK (3 938), en minskning med 40 MSEK eller 1%. Lägre nettospelintäkter är bland annat en effekt av pandemin i början av 2022 och stärkta spelansvarsåtgärder genom nya insättningsgränser. Casinoverksamheten var stängd under hela perioden 2021 vilket påverkar jämförelsen av NSI.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 127 MSEK (1 171), en minskning med 45 MSEK eller 4%.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 892 MSEK (929), en minskning med 38 MSEK eller 4%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 29% (30).
 • Svenska Spel har förlängt avtalet med Svenska Fotbollförbundet till och med 2028.
 • Svenska Spel har fått SM-guld för årets mest kompletta arbete med Employer Branding.
 • I mars höjdes jackpottaket på Eurojackpot från cirka 900 miljoner kronor till 1,2 miljarder kronor. Samtidigt utökades antalet dragningar till två per vecka.
 • Vi har lanserat andelsspel online för våra nummerspel.
 • Vi har lanserat Min spelkoll, en ny tjänst som ger våra kunder överblick över sitt spelande och som identifierar riskfyllda spelmönster.

Här kan du läsa Delårsrapport januari – juni 2022.