Delårsrapport januari-december 2019: Stabil verksamhet som står väl rustad för framtiden

Med det fjärde kvartalet så avslutar Svenska Spel det mest omvälvande året i koncernens och spelbranschens historia efter omregleringen av spelmarknaden. Svenska Spels kundbaser, digitala affär samt sport- och casinoaffär fortsätter att utvecklas positivt. Intäkterna för kvartalet är enligt förväntan, men inte på den nivå som eftersträvas, främst till följd av hård konkurrens och utökade insatser inom spelansvar. Det visar Svenska Spels bokslutskommuniké för 2019 som presenteras idag.

Koncernens nettospelintäkter för det fjärde kvartalet är 2 476 MSEK, vilket är fyra procent högre än samma kvartal förra året. Exklusive en intäkt av engångskaraktär är det en minskning med två procent, vilket ger en mer rättvis jämförelse. Rörelsemarginalen på 31 procent är med anledning av den nya spelskatten avsevärt lägre än föregående år. Med justering för spelskatt uppgick den till 50 procent (52).

För helåret 2019 innebär det nettospelintäkter på 8 579 MSEK (8 784), en minskning med två procent och exklusive engångsintäkten en minskning med fyra procent. Resultatet för koncernen är 2 716 MSEK (4 522), en minskning som främst beror på den spelskatt som infördes vid omregleringen av spelmarknaden.

– Den svenska spelmarknaden har som helhet haft en negativ tillväxt under 2019. Vårt resultat för kvartalet är därför i linje med förväntan även om ambitionen framåt är högre. Viktigast under året har varit att stabilisera verksamheten efter den stora omställningen till ny spelmarknad, vilket vi nu gjort och som innebär att vi står väl rustade för framtiden. Vi går in i det nya året med ett offensivt fokus framåt, men med fortsatt omtänksamhet om våra kunder, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Kundtillväxten fortsätter för affärsområde Sport & Casino, medan kundbasen för affärsområde Tur nu är stabil efter övergången till ny spelmarknad. Nettospelintäkterna för affärsområde Sport & Casino ökar under det fjärde kvartalet med två procent exklusive ovan nämnda engångsintäkt, detta trots en hög återbetalning till kunderna. Affärsområde Tur minskar med en procent exklusive engångsintäkten. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med närmare tio procent och fortsätter att påverkas av kundernas förflyttning från fysiskt spel till online, samt av insatser kopplade till omsorgsplikten och penningtvättslagstiftningen.

Under kvartalet ökar Svenska Spels digitala affär med åtta procent jämfört med samma kvartal föregående år, varav försäljning i mobilen ökar med nio procent. Den digitala affären står nu för 34 procent av koncernens intäkter.

På produktsidan har affärsområde Sport & Casino lanserat möjlighet för ombuden att sälja andelsspel via nätet, en viktig del i Svenska Spels målsättning att erbjuda underhållande gemenskap och delad spelupplevelse. Detsamma gäller Tips-SM som gick av stapeln för 23:e året i rad. Affärsområde Tur har lanserat Andra Chansen som betyder att alla som spelar Lotto med Joker har en andra chans på sina redan spelade rader vid en dragning som sker två gånger om året.

Utrullningen av nya Vegasautomater har slutförts enligt plan och sedan april har drygt 4 200 automater bytts ut på 1 400 platser. De nya automaterna har såväl en större spelupplevelse, som stärkt spelansvar och inloggning med Bank-ID.

– Under 2020 hoppas jag att vi tillsammans i branschen kan enas kring en definition av problemspelande och sunda intäkter. Det är nödvändigt för att skapa större transparens och en mer hållbar bransch. Det är också en viktig förutsättning för att kunna hantera vår långsiktiga utmaning – att stärka Svenska Spels position som det företag med bäst anseende på spelmarknaden. Vi har möjlighet att återfå konsumenternas förtroende, men vi måste göra det tillsammans som bransch för att vi ska lyckas, säger Patrik Hofbauer.

Spelkollsindex, som mäter hur stor andel av Svenska Spels kunder som är medvetna om sitt spelande och gör medvetna val, har ökat jämfört med första halvåret. Det ligger på den höga indexnivån 87 för andra halvåret 2019.

Ytterligare en nyhet är att Schweiz är det fjärde landet som väljer Playscan, Svenska Spels verktyg för att identifiera och kommunicera med riskspelare. Efter avtal med norska spelbolaget Norsk Tipping, franska La Française des Jeux och svenska Miljonlotteriet så har nu även schweiziska Société de la Loterie de la Suisse Romande gått live med systemet.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 476 MSEK (2 390), en ökning med fyra procent. Under det fjärde kvartalet har en intäkt av engångskaraktär påverkat nettospelintäkterna med 163 MSEK. Exklusive intäktsjusteringen minskade nettospelintäkterna med två procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 775 MSEK (1 232), en minskning med 457 MSEK varav 460 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 667 MSEK (1 230), en minskning med 563 MSEK.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 31 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 50 procent (52).
 • Schweiziska Loterie Romande har valt att integrera vårt spelansvarsverktyg Playscan i sitt arbete med att identifiera och kommunicera med riskspelare.
 • Utrullningen av drygt 4 200 nya Vegasautomater med förstärkt spelansvar på 1 400 platser har genomförts.

Sammanfattning av perioden januari–december

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 579 MSEK (8 784), en minskning med två procent eller fyra procent exklusive intäktsjusteringen.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 466 MSEK (4 525), en minskning med 2 059 MSEK varav 1 620 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 2 716 MSEK (4 522), en minskning med 1 807 MSEK.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 29 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 48 procent (52).
 • Uppskjuten skattfordran har redovisats med 687 MSEK per 2019-09-30 och avser skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för immateriella tillgångar.
 • Våra kundbaser fortsätter att utvecklas positivt sedan uppdelningen av kundbasen per 1 januari.
 • Nöjd-kund-index uppgick till 72 vilket är en ökning med en enhet från förra mätpunkten.
 • Svenska Spel har fortsatt bäst anseende i spelbranschen.
 • Lansering av Spela Tillsammans – en tjänst som gör det möjligt för våra kunder att spela tillsammans med vänner och bekanta.
 • Svenska Spel har av ägaren fått nya ekonomiska mål och nya uppdragsmål för Casino Cosmopol och Vegas som gäller marknadsföring och omsorgsplikt.

Här kan du läsa Bokslutskommuniké januari-december 2019.