Bokslutskommuniké 2023: Det hållbara spelandet fortsätter att öka – styrelsen avser att föreslå utdelning om 1,9 miljarder kronor

Svenska Spels fokus på hållbart spelande fortsätter att ge effekt under det fjärde kvartalet med en ökning av andelen sunda intäkter och antalet hållbara kunder. Casino Cosmopol & Vegas stora omställning för att minska förlusterna inom affärsområdet påverkar koncernens intäkter och resultat negativt under kvartalet. Svenska Spels styrelse avser att föreslå en utdelning till ägaren på 1,9 miljarder kronor. Det framgår av Svenska Spels bokslutskommuniké för 2023 som presenteras idag.

– Trots oro i omvärlden, nolltillväxt på spelmarknaden och utmaningar för Casino Cosmopol & Vegas så har Svenska Spel-koncernen gjort ett stabilt år 2023. Jag är glad att styrelsen avser att föreslå en utdelning på 1,9 miljarder kronor till ägaren. Vi är hela Sveriges spelbolag och en av anledningarna är att hela vårt överskott går tillbaka till statskassan, säger Erik Strand, vd och koncernchef för Svenska Spel.

För helåret 2023 är nettospelintäkterna 8 029 MSEK (8 036), vilket är i nivå med föregående år. För affärsområdena Sport & Casino och Tur ökar nettospelintäkterna jämfört med föregående år, vilket innebär att två av tre affärsområden visar tillväxt. Rörelseresultatet för koncernen är 2 333 MSEK (2 387), en minskning med 2 procent. Utmaningarna för affärsområde Casino Cosmopol & Vegas påverkar rörelseresultatet negativt med 309 MSEK, samtidigt som Svenska Spels övriga verksamhet fortsätter att leverera stabila resultat. Rörelsemarginalen uppgår till 29 procent (30).

För det fjärde kvartalet är koncernens nettospelintäkter 2 121 MSEK (2 185), vilket är en minskning med 3 procent. Rörelseresultatet på 485 MSEK (580) är en minskning med 16 procent, och rörelsemarginalen uppgår till 23 procent (27). Det beror framför allt på minskade intäkter för Casino Cosmopol & Vegas till följd av lägre kundefterfrågan och de omställningsåtgärder som genomförs. Koncernens affär online fortsätter att öka. Detta kvartal med 6 procent jämfört med samma kvartal förra året, och online står för 52 procent (48) av koncernens intäkter.

Nettospelintäkterna för affärsområde Sport & Casino ökar med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det drivs av en fortsatt ökning av antalet aktiva kunder, en god försäljningsutveckling för poolspel som Stryktipset, samt en fortsatt tillväxt av nätcasino.

Affärsområde Tur minskar nettospelintäkterna med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är fortsatt Eurojackpot som driver intäkterna, men det kompenserar inte för minskade intäkter för andra nummerspel.

Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas intäkter och resultat påverkas under kvartalet negativt av den stora omställningen av Casino Cosmopol. Nettospelintäkterna minskar med 25 procent då både Casino Cosmopol och Vegas utmanas av konkurrensen från onlinespel och stärkta åtgärder avseende spelansvar och arbetet mot penningtvätt. Casino Cosmopol har genomfört ett antal åtgärder och har minskat personalstyrkan med motsvarande 220 heltidstjänster, varav omkring 100 via uppsägningar. Koncernens rörelseresultat påverkas med -167 MSEK från affärsområde Casino Cosmopol & Vegas, vilket är en försämring av rörelseresultatet med 122 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år.

Resultatet är påverkat av en avsättning för omställningar och nedskrivningar på närmare 100 MSEK. Trots omfattande åtgärder för att minska förlusterna och sänka kostnaderna så finns utmaningar med lönsamheten även framåt. Svenska Spels styrelse har därför också för avsikt att avveckla casinona i Malmö och Göteborg. Casinot i Stockholm kommer att fortsätta verksamheten som tidigare.

Stryktipset går nu in i sitt nittionde år och hade i december fler spelande kunder och högre intäkter än någonsin. Bland kvartalets spelnyheter finns Europamästaren, en tävling från Europatipset. Inom sportbetting kommer kunderna att kunna se fram emot ett större utbud och en utökad spelupplevelse under varumärket Oddset efter valet av Kambi som ny leverantör av sportbok. Den totala försäljningen av Triss julkalendrar ökade jämfört med samma kvartal föregående år till den högsta nivån någonsin.

Under kvartalet delade Svenska Spel ut 79 miljonvinster inom nummerspel och lotter till ett totalt värde om mer än 375 miljoner kronor. För helåret 2023 innebär det 277 miljonvinster till ett värde om mer än en miljard kronor. Kvartalets högsta vinst inom nummerspel och lotter var också årets högsta, 191 miljoner kronor på Lottos Drömvinsten. Sportspelen har levererat 13 miljonvinster under kvartalet. Totalt föll 76 miljonvinster ut från affärsområde Sport & Casino under 2023, varav 38 på Stryktipset.

– Vårt fortsatta fokus på hållbart spelande ger effekt och andelen sunda intäkter ökar jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet hållbara kunder ökar dessutom till den högsta nivån någonsin, säger Erik Strand.

I årets Gräsroten valde kunderna att stötta 8 654 föreningar inom 73 idrotter. De fick dela på 35 miljoner kronor som bidrar till att stötta ungdomsidrotten och föreningslivet, samt att fler kan komma i rörelse. Inom idrottssponsring har Svenska Spel även förlängt det långsiktiga samarbetet med Elitfotboll Dam, EFD, till 2026.

Svenska Spel är en av Sveriges tio bästa arbetsgivare enligt Universums årliga undersökning. Det är ett kvitto på att det övergripande koncernmålet om att ha den bästa medarbetarupplevelsen i Sverige har uppnåtts. Under hösten påbörjades ett arbete med att framtidssäkra Svenska Spel. Det omfattar en översyn av koncernens organisation, arbetssätt och kostnader i syfte att frigöra resurser för att investera i transformation, ett stärkt spelansvarsarbete och tillväxt.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 121 MSEK (2 185), en minskning med 64 MSEK eller 3% där affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskade med 67 MSEK.
 • Andelen sunda intäkter* ökar jämfört med samma kvartal föregående år och antal hållbara kunder* är på högsta nivån någonsin.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 485 MSEK (580), en minskning med 94 MSEK eller 16%. Rörelsemarginalen uppgick till 23% (27). Både resultat och marginal påverkas av lönsamhetsutmaningar inom affärsområde Casino Cosmopol & Vegas.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 383 MSEK (559), en minskning med 176 MSEK eller 31%.
 • Försäljningsrekord för Triss julkalendrar och antal kunder som spelade på Stryktipset blev högsta någonsin i december.
 • Casino Cosmopol anpassade sin verksamhet efter lägre efterfrågan och har öppet fyra dagar i veckan från 1 oktober samtidigt som personalstyrkan har minskats med motsvarande 220 heltidstjänster.
 • Den 24 januari fattade Svenska Spels styrelse ett inriktningsbeslut om att stänga casinona i Göteborg och Malmö.
 • 35 MSEK utbetalades till 8 654 föreningar inom ungdomsidrott genom vårt initiativ Gräsroten och samarbetet med Elitfotboll dam förlängdes med tre år.
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2024 en utdelning om 1 900 MSEK (2 000).
 • Anna Johnson blir ny vd och koncernchef på Svenska Spel och tillträder posten senast i juni 2024.

* Definition se sidan 20 i Delårsrapport januari – december 2023.

Sammanfattning av perioden januari–december

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 029 MSEK (8 036), i nivå med föregående år, där affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskade med 129 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 333 MSEK (2 387), en minskning med 54 MSEK eller 2%. Rörelsemarginalen uppgick till 29% (30). Minskningen beror på den omställning som har skett inom affärsområde Casino Cosmopol & Vegas.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 941 MSEK (1 995), en minskning med 54 MSEK eller 3%.
 • Sport & Casino lanserade en ny pokerplattform med större spelutbud och Momang – ett nytt nätcasino.
 • Tur lanserade Supportern, ett digitalt lotteri för föreningar inom svensk idrott.
 • Vi har även lanserat vinnarveckor för Keno och förbättrat kundupplevelsen genom möjlighet att rätta lotter i kassan hos våra ombud.
 • Ombudsportalen blev en ny digital tjänst som underlättar kommunikation med våra cirka 5 000 ombud.
 • Vi valde Kambi som ny sportsbokleverantör och våra kunder kan se fram emot en utökad spelupplevelse under varumärket Oddset.
 • Svenska Spel är branschbäst i Sustainable Brand Index som det mest hållbara spelbolaget.

Här kan du läsa Delårsrapport januari – december 2023 i sin helhet.