Taggarkiv: delårsrapport

Delårsrapport januari – mars 2024: Ett kvartal präglat av omställning

Årets första kvartal präglas av en tid av omställning för Svenska Spel för att lägga grunden till en fortsatt framgångsrik verksamhet. Dels arbetet med att framtidssäkra koncernen för att skapa utrymme för tillväxt. Dels avvecklingen av Casino Cosmopol i Malmö och Göteborg för att minska förlusterna inom affärsområdet. Det har stor påverkan på koncernens resultat […]

Bokslutskommuniké 2023: Det hållbara spelandet fortsätter att öka – styrelsen avser att föreslå utdelning om 1,9 miljarder kronor

Svenska Spels fokus på hållbart spelande fortsätter att ge effekt under det fjärde kvartalet med en ökning av andelen sunda intäkter och antalet hållbara kunder. Casino Cosmopol & Vegas stora omställning för att minska förlusterna inom affärsområdet påverkar koncernens intäkter och resultat negativt under kvartalet. Svenska Spels styrelse avser att föreslå en utdelning till ägaren […]

Delårsrapport januari – september 2023: Ökat resultat och tillväxt trots utmaningar för Casino Cosmopol & Vegas

Årets tredje kvartal kännetecknas av ett ökat resultat för Svenska Spel-koncernen och att andelen sunda intäkter når den högsta nivån någonsin. Resultatet påverkas dock fortsatt negativt av utmaningarna för Casino Cosmopol och värdeautomaterna Vegas. Den största spelnyheten är lanseringen av Supportern, ett nytt digitalt lotteri tillsammans med svensk idrott. Under det första halvåret i år […]

Delårsrapport januari – juni 2023: Stabilt kvartal med ökad lönsamhet

Ökad lönsamhet och starkare rörelsemarginal präglar det andra kvartalet för Svenska Spel-koncernen. Detta trots att resultatet påverkas negativt av utmaningar för Casino Cosmopol och värdeautomaterna Vegas. – Vi fortsätter att förenkla och förbättra spelupplevelsen för kunderna och vårt fokus på hållbart spelande har positiv effekt. Andelen sunda intäkter och antalet hållbara kunder ökar, medan riskspelandet […]

Delårsrapport januari – mars 2023: Bra start och ökat hållbart spelande

Svenska Spel inleder året med tillväxt och ett händelserikt kvartal med lansering av nya spel som Momang och förbättringar av kundupplevelsen i befintliga spel som Keno. Andelen sunda intäkter och antalet hållbara kunder ökar jämfört med samma kvartal föregående år, vilket visar att åtgärderna inom spelansvar har effekt. Koncernens nettospelintäkter för kvartalet är 1 976 […]

Bokslutskommuniké 2022: Fokus på nya spelupplevelser och hållbart spelande – styrelsen avser att föreslå utdelning om 2 miljarder kronor

Svenska Spel-koncernens fjärde kvartal präglas av fortsatta investeringar i nya spelupplevelser och bibehållet fokus på hållbart spelande. Svenska Spels styrelse avser att föreslå en utdelning till ägaren på 2 miljarder kronor. Det framgår av Svenska Spels bokslutskommuniké för 2022 som presenteras idag. – Jag är glad att styrelsen avser att föreslå en utdelning på 2 […]

Delårsrapport januari – september 2022: Stark rörelsemarginal trots utmanande tider

Svenska Spel gör ett tredje kvartal med en stark rörelsemarginal i nivå med föregående år. Koncernen fortsätter att investera i nya spelupplevelser inom alla affärsområden. Parallellt med detta ger fokus på hållbart spelande en positiv effekt på andelen sunda intäkter, som under kvartalet når den högsta nivån någonsin. Det visar Svenska Spels delårsrapport för januari […]

Delårsrapport januari – juni 2022: Fokus på hållbart spelande ökar andelen sunda intäkter

Andelen sunda intäkter och sunda kunder ökar för Svenska Spel under årets andra kvartal tack vare stärkta spelansvarsåtgärder. Koncernens intäkter ökar då Casino Cosmopol haft öppet i år. Koncernens resultat och rörelsemarginal minskar något till följd av ökade kostnader inom prioriterade satsningsområden, men också som en förväntad effekt av fokus på hållbart spelande. Det visar […]

Delårsrapport januari – mars 2022: Intäkterna påverkade av pandemin och stärkta spelansvarsåtgärder

Inledningen av 2022 har varit mer utmanande än förväntat för Svenska Spel. Både intäkter och resultat påverkas av pandemin under första hälften av kvartalet. Koncernens stärkta spelansvarsåtgärder har avsedd positiv effekt på sunda intäkter, men påverkar nettospelintäkterna negativt. Det visar Svenska Spels delårsrapport för januari – mars 2022 som presenteras idag. – Våra intäkter och […]

Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt tillväxt trots kraftig påverkan av pandemin – styrelsen avser att föreslå utdelning om 2,9 miljarder kronor

När Svenska Spel summerar 2021 så är det med fortsatt tillväxt och god lönsamhet för koncernen trots ogynnsam påverkan av pandemin. Svenska Spels styrelse avser att föreslå en utdelning till ägaren på 2,9 miljarder kronor. Det framgår av Svenska Spels bokslutskommuniké för 2021 som presenteras idag. – Jag är glad att styrelsen avser att föreslå […]