Bokslutskommuniké 2020: Svenska Spel stärker rörelsemarginalen trots stängda verksamheter

Svenska Spel redovisar fortsatt god tillväxt för två av tre affärsområden med ökade intäkter för sportspel, nummerspel och lotter under det fjärde kvartalet. Den digitala affären utvecklas starkt och på produktsidan levererar koncernen såväl förbättrade spelupplevelser som försäljnings- och omsättningsrekord. De fysiska casinona är dock fortsatt stängda, vilket har stor påverkan på koncernens totala intäkter och resultat. Det visar Svenska Spels bokslutskommuniké för 2020 som presenteras idag.

– Vi har en god lönsamhet för koncernen och stärker rörelsemarginalen både för kvartalet och helåret 2020, trots att våra fysiska casinon varit stängda i tre kvartal. Liksom föregående kvartal så ökar intäkterna för våra affärsområden Sport & Casino och Tur. Det visar på styrka och stabilitet att två av tre affärsområden levererar tillväxt trots att de också påverkas av covid-19 i form av tillfälliga spelansvarsåtgärder och minskad försäljning i butik, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Koncernens nettospelintäkter för det fjärde kvartalet är 2 128 MSEK, vilket är åtta procent lägre än samma kvartal förra året. Detta exklusive en intäkt av engångskaraktär motsvarande kvartal föregående år, vilket ger en mer rättvis jämförelse. Nettospelintäkterna för affärsområde Sport & Casino ökar med tio procent jämfört med samma kvartal föregående år exklusive engångsintäkten och affärsområde Tur ökar med tre procent. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med 62 procent.

Rörelseresultatet på 690 MSEK (775) är en minskning jämfört med samma kvartal förra året. Det beror på stängda fysiska casinon och att värdeautomaterna Vegas fortsatt påverkas av restriktioner för restauranger samt av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Våra fysiska casinon inklusive restaurangverksamhet redovisar därmed ett kraftigt försämrat rörelseresultat med drygt 137 MSEK. Detta kompenseras delvis med lägre rörelsekostnader vilket ger en stärkt rörelsemarginal på 32 procent (31).

För helåret 2020 är nettospelintäkterna 7 674 MSEK (8 579), en minskning med 11 procent och exklusive engångsintäkten föregående år en minskning med 9 procent. Resultatet för koncernen är 1 874 MSEK (2 716). Det ska ses mot bakgrund av att resultatet för 2019 har påverkats av en jämförelsestörande post om 676 MSEK som avsåg en uppskjuten skatteintäkt.

Den digitala affären ökar starkt och står för 48 procent (34) av koncernens intäkter under kvartalet och 46 procent (35) under helåret. Affärsområde Tur slår omsättningsrekord online under kvartalet.

Kvartalet innehåller flera rekord. Stryktipset levererade rekordomsättningen 49 miljoner kronor på annandag jul. Poker-SM genomfördes med en toppnotering i antal deltagare i Main Event. Inom nummerspel och lotter slogs rekord i såväl antal sålda gåvolotter som total digital försäljning av lotter. Under helåret delade Svenska Spel också ut rekordmånga miljonvinster till svenska folket, totalt 455 miljonvinster på sammanlagt över 1,8 miljarder kronor.

Inom spelansvar har Svenska Spel lanserat Spelkoll för att hjälpa kunderna att ha ännu bättre koll på sitt spelande. Spelkoll omfattar de verktyg som kunderna hittar när de loggar in, den nya Spelkollsteknologin som håller koll på förändrat beteende i riskzonen för spelproblem, samt omsorgskommunikatörer som ringer kunderna vid indikationer på riskfyllt spelbeteende.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 128 MSEK (2 476), en minskning med 348 MSEK eller 14%. Under det fjärde kvartalet 2019 har en intäkt av engångskaraktär påverkat nettospelintäkterna med 163 MSEK. Stängda fysiska casinon under kvartalet har haft en negativ påverkan på nettospelintäkterna motsvarande 250 MSEK. Exklusive casinoverksamheten1) och med hänsyn till intäkten av engångskaraktär föregående år, har vi en ökning av nettospelintäkterna på 65 MSEK eller 3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 690 MSEK (775), en minskning med 85 MSEK eller 11%. Stängda fysiska casinon har belastat rörelseresultatet med 121 MSEK.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 547 MSEK (667), en minskning med 120 MSEK eller 18%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32% (31). Väsentligt lägre kostnader kompenserar för lägre nettospelintäkter.
 • Under kvartalet har vi lanserat Spelkoll för att hjälpa våra kunder att ha koll på sitt spelande.
 • 25 MSEK har utbetalats till 8 814 föreningar genom vårt initiativ Gräsroten. Totalt har 45 MSEK utbetalats under 2020.
 • Nytt avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet. Avtalet löper på två år till ett värde om 42 MSEK.
 • Beslut har fattats om en omorganisation av Casino Cosmopol som berör över 200 medarbetare.

Sammanfattning av perioden januari–december

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 7 674 MSEK (8 579), en minskning med 11% eller 9% exklusive 2019 års intäktsjustering om 163 MSEK. Stängda fysiska casinon under merparten av perioden har medfört 777 MSEK i minskade nettospelintäkter. Exklusive casinoverksamheten1) och med hänsyn till intäkten av engångskaraktär föregående år, har vi en ökning av nettospelintäkterna på 34 MSEK eller 1%.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 395 MSEK (2 466), en minskning med 71 MSEK eller 3%. Stängda fysiska casinon har belastat rörelseresultatet med 441 MSEK.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 874 MSEK (2 716), en minskning med 842 MSEK eller 31%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 31% (29).
 • 455 miljonvinster på sammanlagt 1,8 miljarder kronor delades ut under året, ett nytt rekord.
 • Affärsområde Tur har lanserat en ny variant av Triss med varuvinst – BilTriss.
 • Affärsområde Sport & Casino har lanserat nya spel på trav & galopp i samarbete med franska PMU (Pari Mutuel Urbain).
 • Svenska Spels styrelse har fattat beslut att avveckla casinoverksamheten i Sundsvall, vilket innebär en engångskostnad på 81 MSEK.

Här kan du läsa Bokslutskommuniké 2020.