17 miljoner kronor till svensk idrott när Svenska Spel förlänger samarbetet med Riksidrottsförbundet

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet fortsätter samarbetet där Elitidrottsstipendiet med syftet att underlätta för aktiva idrottare att kombinera elitidrott med eftergymnasiala studier är en viktig del. 

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet förlänger sitt mångåriga samarbete med ett nytt avtal som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Avtalet är värt 17 miljoner kronor och säkrar viktiga medel till idrottsrörelsen i en svår tid.

– När den svenska idrottsrörelsen har drabbats hårt av coronapandemin, känns det bra att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet förlänger samarbetet. På så sätt säkrar vi viktiga medel för svensk idrott. Samtidigt pågår arbetet med en mer långsiktig plan för hur vi tillsammans kan fortsätta att stärka idrottsrörelsen, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef på Svenska Spel.

I över ett decennium har Svenska Spel och Riksidrottsförbundet haft ett nära samarbete och sedan 2017 drivs ett antal gemensamma projekt.

– Samarbetet med Svenska Spel och det ekonomiska stödet till idrotten möjliggör insatser för att nå fler, stötta elitaktiva som studerar, motverka matchfixning och ge förutsättningar för föreningar och förbund att fortsätta utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025, säger Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Förlängningen av avtalet möjliggör bland annat en fortsatt satsning för att få flera svenskar att röra på sig. Projektet Framåt för fler i rörelse drivs gemensamt och består av sponsringsavtal där 62 specialidrottsförbund varje år får resurser som går till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva. I projektet ingår också Framåtfonden där alla specialidrottsförbund kan söka medel för projektidéer som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig och där initiativ som Pensionärspingis och Gåfotboll har möjliggjorts.

– Genom Framåt för fler i rörelse har vi satt över 200 000 svenskar i rörelse de senaste åren. Det är något vi är mycket stolta över och genom förlängningen av avtalet kan vi nu underlätta för fler svenskar att röra på sig, säger Patrik Hofbauer.

Tack vare att samarbetet förlängs kan också arbetet mot matchfixning fortsätta. Matchfixning är ett stort hot mot idrotten, därför har bland annat en digital utbildning som riktar sig till idrottsförbund och deras föreningar gemensamt tagits fram. Svenska Spel finansierar även en heltidstjänst på Riksidrottsförbundet med syfte att arbeta förebyggande mot matchfixning och tillsammans drivs en tjänst där tips om matchfixning kan lämnas anonymt.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kommer också fortsatt att dela ut Elitidrottsstipendiet med syftet att underlätta för aktiva idrottare att kombinera elitidrott med eftergymnasiala studier. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas varje år ut till cirka 75 aktiva idrottare. I förlängningen av samarbetet ingår också de årliga SM-veckorna där Svenska Spel fortsatt är huvudsponsor.

Det nya avtalet är värt totalt 17 miljoner kronor, träder i kraft den 1 juni 2020 och består av:

  • Framåt för fler i rörelse, för att sätta svenska folket i rörelse, består dels av sponsringsavtal, dels av Framåtfonden.
  • Matchfixningsavtal, för att bekämpa matchfixning och skydda idrotten.
  • Elitidrottsstipendiet, för att idrottare ska kunna kombinera en elitsatsning med studier.
  • SM-veckorna, för att synliggöra idrottsrörelsens mångfald och samhällsnytta.

Här kan du läsa mer Svenska Spels sponsring.