Vi är stolta över vårt bidrag till forskningen

Under Forskningsdagen redovisas det aktuella forskningsläget kring frågor som berör spel och spelberoende. Det brukar vara fullsatt – men i år kan ännu fler ta del av föredragen och diskussionerna! Forskningsdagen sänds nämligen som ett öppet webinar på plattformen Zoom, måndag 5 oktober 9:00-10:30. Väl mött!

Häromveckan berättade Svenska Spels oberoende forskningsråd vilka studier som beviljats stöd för 2020. Det finns en trend på spelmarknaden med nya snabba spel som lockar unga, vilket medför nya typer av utmaningar. Därför är det intressant att se att flera av forskningsprojekten tittar särskilt på riskfaktorer bland ungdomar.

Med dr Emma Claesdotter-Knutsson från Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet beviljades ca 2,1 miljoner kr för ett treårigt forskningsprojekt kring spel och spelproblem med och utan pengar i en barn- och ungdomspopulation.

I sin studie tittar Emma på patientdata från barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, där hon granskar sambanden mellan familjesituationen och spel om pengar. Studien handlar både om att identifiera riskfaktorer och att se vilken behandling som är mest effektiv för att förhindra återfall.

Fil dr Sara Brolin Låftman från Centre for Health Equity Studies, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet beviljades ca 850 000 kr för en ettårig studie som undersöker skolans roll kopplat till individers risk för att hamna ett spelberoende.

Saras forskning tittar på vilka faktorer i skolmiljön som skulle kunna fungera trygghetsskapande och motverka detta.

Professor Kent Nilsson från Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet beviljades 2 miljoner kr för kunna fortsätta sitt forskningsprojekt kring ett tusental västmanländska ungdomar födda i slutet av 1990-talet.

Kent har följt ungdomarna sedan 2012 och låtit dem löpande fylla i enkäter kring sin psykiska hälsa, men även lämnat DNA-tester. Genom att följa denna stora grupp ungdomar över lång tid hoppas studien kunna identifiera både miljömässiga och genetiska riskfaktorer för spelberoende.

Jag blir glad och stolt när jag läser om den forskning som pågår och att Svenska Spel kunnat möjliggöra den. Sedan vi instiftade Svenska Spels forskningsråd 2010, så har vi avsatt cirka 45 miljoner kronor till forskning kring spelberoende – ett område som innan dess var relativt outforskat. I den Responsible Gaming Report som snart publiceras kommer vi att berätta mer om hur Svenska Spel tar in evidensbaserad forskning när vi utvecklar vår spelkollsteknologi.

På måndag får vi ytterligare en genomgång av var forskningen står idag. Då samlas några av landets främsta forskare på spelberoende och berättar om sina rön på Forskningsdagen. I år kommer mycket av fokus att ligga på spelandet i corona-tider. Vilka faktorer ökar risken för problematiskt spelande under en pandemi? Vilka spelmönster har vi kunnat se under perioden?

Det kommer att bli mycket spännande – och en god nyhet är att alla med intresse för frågorna kommer att kunna ta del av det i direktsändning. Årets Forskningsdag genomförs nämligen i form av ett livesänt webinar på plattformen Zoom och är öppen för allmänheten. Webinaret genomförs den 5 oktober kl. 9:00-10:30. Du hittar både program och zoomlänk på denna sida:
https://www.ufold.uu.se/evenemang/seminarier/oppen-forskningsdag-svenska-spel/

Varmt välkomna!

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel