Webinar om forskning och samarbete: ”Spelbranschen är redo för nästa steg”

Måndagens webinar om forskning och kunskapsutbyte inom spelbranschen lockade många tittare. I panelen fanns bland annat Maris Catania från Kindred, Axel Lyckberg från Svenska Spel, professor Anders Håkansson och före detta spelmissbrukaren Rickard Lönn.

På måndagsmorgonen anordnade Svenska Spel ett webinar kring forskning och kunskapsdelning inom spelbranschen. Det kan låta smalt, men är i själva verket en viktig pusselbit i arbetet med spelansvarHur kan vi jobba tillsammans för att skapa en hållbar spelbransch där så många som möjligt har koll och bara spelar för nöjes skull? 

Med. Dr Sara Lindholm, ordförande i Svenska Spels oberoende forskningsråd, betonade redan i webinarets inledning vikten av fortsatt forskning och påpekade att det fortfarande finns många kunskapsluckor. 

– Stödet från Svenska Spel har gjort att vi kraftigt kunnat öka forskningen i Sverige. Men vi behöver forskningsbaserat utvärdera de verktyg som finns idag och även titta på hur vi kan få en mer verkningsfull behandling av personer med spelproblem. Det här är forskning som är viktig för hela samhället.  

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer var inne på samma spår.

– Vi behöver mer information så att vi kan bli bättre på att skydda våra kunder. Forskningen ger oss den evidens vi behöver för att utveckla både våra spel och spelkollsverktyg på rätt sätt. Och vi vill också kunna dela med oss av våra kunskaper till resten av branschen.  

Maris Catania, Head of Responsible Gambling and Research på Kindred, berättade om deras metod för att identifiera riskspelare och att de välkomnar universitet och forskare att hjälpa till att förfina modellen. 

– Att mäta och redovisa riskspelande är fundamentalt för att kunna sätta mål att sträva mot: Vi ser det här problemet. Vi har det här målet. Det är sunt att prata om de här frågorna. 

Axel Lyckberg, analytiker på Svenska Spel, betonade vikten av transparens och att spelbolagens lösningar inte bara möter lagkraven, utan verkligen hjälper kunderna. 

– De ska vara så bra som de vara kan. Därför jobbar vi enligt forskningsmetodologi. Lösningarna testas på fokusgrupper och vi intervjuar riskspelare innan vi implementerar. När det gäller redovisning av intäkter från riskspelande, så skulle vi vilja se en branschstandard, ett gemensamt sätt att mäta för spelbolagen. 

En som själv upplevt spelmissbruk är före detta elitidrottaren Rickard Lönn, spelfri sedan fem år tillbaka. Han hjälper nu Svenska Spel att hitta rätt ton i kommunikationen kring spelansvaret och att ge feedback på i vilket skede olika åtgärder har bäst effekt 

– Jag ger perspektiv på hur man behöver prata med dem som verkligen har problem, höga skulder och en mörk framtid. Men när det gått så långt, så är det en väldigt lång och svår väg tillbaka. Så spelbolagen behöver ingripa, lägga sin kraft på att det inte ska gå så långt, hejda kunden innan ett beroende uppstått. Det är extremt viktigt.  

Anders Håkansson, professor i spelberoende, höll med och påtalade hur viktigt det är att forskningen får ta del av spelbolagens data.

– När vi får hjälp från spelbolagen, så kan vi titta på faktiskt beteende istället för att gå på personernas självbedömningar. Det är så få som söker hjälp och när de väl gör det har det redan gått väldigt långt. Men med spelbolagens data kan vi följa själva början av processen, se när man börjar utveckla ett beroende. Användardata hjälper oss att hitta evidensbaserade metoder, evidensbaserad behandling. Den visar vad som funkar och vad som inte funkar. 

Många från spelbranschen följde webinaret, och på enkätfrågan om branschen borde samarbeta mer kring de här frågorna svarade hela 88 procent ”JA”. 

Även branschrepresentanterna på plats var glada över ökad transparens och ökat samarbete:  

– Jag är jätteglad att vi kan ha den här diskussionen idag. Det var ett stort steg framåt för spelbranschen när licensmarknaden kom på plats, och nu känns det som att vi är redo att ta nästa steg, kommenterade Patrik Hofbauer från Svenska Spel. 

För fem år sedan hade den här diskussionen mellan olika spelbolag inte varit möjlig, man pratade inte om samarbete då, konstaterade Maris Catania från Kindred. 

På slutet kom flera intressanta frågor från tittarna. Hur kan man till exempel ha koll på det totala riskspelandet hos en person som spelar hos många olika bolag?
Axel Lyckberg kunde lugna med
att beteendemönstret hos en riskspelare ofta talar sitt tydliga språk, så att det går att avgöra oavsett hur många spelbolag personen spelar på

En annan fråga var om det finns en fara att problemspelare i takt med att licensbolag skärper sina åtgärder mot riskspelande börjar vända sig till spelbolag utanför licensmarknaden. Maris Catania var hoppfull: 

– De bolagen kommer inte att ha samma skydd och samma verktyg. Och konsumentskyddet är en del av relationen med kunderna. Jag tror man kan jämföra med säkerhetskontrollen på flygplatser: Den är jobbig, men det är inte något du vill vara utan.  

Överhuvudtaget kändes måndagens webinar oerhört positivt för framtiden. Ansvarsfullt spelande är inte något som Svenska Spel vill ha monopol på. Det är viktigt för samhället, och därför är det viktigt för hela spelbranschen. Det är en del av vårt och branschens sociala ansvar.

I vår nysläppta rapport Spelforskning i fokus kan du läsa mer om vårt arbete bakom kulisserna när vi utvecklar vårt spelansvar och även hur vi bidrar till spelforskningen.
Svensk version
English version

Här ser du hela måndagens webinar Research and knowledge sharing in the gambling industry
(obs! webinaret hölls på engelska)

KAJSA NYLANDER
hållbarhetschef, Svenska Spel