Nu blir vårt hållbarhetsarbete ännu mer effektivt

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. För Svenska Spels hållbarhetsarbete är det viktigt att hålla koll på varje länk i leverantörskedjan. Nu har vi fått vassare verktyg för att följa upp hållbarhetstänket hos våra leverantörer.

En viktig del av hållbarhetsarbetet på Svenska Spel handlar om koncernens leverantörskedja. Att välja leverantörer som erbjuder skäliga löner, säkra arbetsplatser och fabriker med låg miljöpåverkan är en självklarhet, men också en utmaning.

De flesta av våra leverantörer finns i Sverige, vilket underlättar dialogen. Men vi har också ett antal leverantörer och underleverantörer på andra håll i världen. Oavsett var de befinner sig är det viktigt med bra riskanalyser, en nära dialog och uppföljning av deras arbete.

Varje år upphandlar Svenska Spel en mängd varor och tjänster av olika slag. Samtliga leverantörer måste skriva under Svenska Spels Uppförandekod där vi ställer krav på att leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt, bland annat utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Under våren har vi arbetat fram en ny process för att effektivisera riskbedömningen av bolagets leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tillsammans med vår systemleverantör Worldfavor har vi tagit fram en digital plattform där våra leverantörer får redovisa sitt arbete inom bland annat anti-korruption, miljö och arbetsvillkor/mänskliga rättigheter. Utifrån svaren får leverantören en riskbedömning som avgör om vi behöver komplettera deras svar med ytterligare frågor eller kontakt av något slag.

Vi tycker att det är viktigt att samarbeta kring dessa frågor. Upptäcker vi avvikelser är målet att hjälpa leverantören att korrigera dessa inom en rimlig tid.

I dagarna gjordes det första större utskicket i systemet till våra leverantörer. Nu väntar vi med spänning på svaren för att se hur de placerar sig på riskkartan. Baserat på resultatet genomförs ett antal fysiska revisioner varje år med hjälp av en tredje part hos leverantörer där vi bedömer att den högsta risken finns.

Jag är stolt över att vi nu kommit så långt i detta arbete och dessutom blivit mera effektiva. Vi bidrar till att göra världen lite bättre och vi lär oss massor längs vägen. Dessutom bidrar det till ett viktigt internt arbete där beställare, inköpsavdelning och hållbarhetsavdelning arbetar tillsammans för att minska riskerna i koncernens leverantörskedja.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist, Svenska Spel