Har riskspelandet ökat under coronapandemin? 

Kajsa Nylander, hållbarhetschef Svenska Spel

Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel, håller extra koll på speltendenserna i coronatider. ”Många är oroliga för att spelproblemen skulle kunna öka när människor tvingas sitta hemma mycket. Vi delar den oron, men konstaterar att riskspelandet än så länge inte tycks ha ökat hos Svenska Spel.”

Hemmasittande, ensamhet, ökad oro och kraftigt begränsat med sportspel. Allt detta gör att vi nu extra noggrant följer tendenser till riskspelande på Svenska Spel.

Eftersom det cirkulerar många antaganden om hur spelandet i befolkningen utvecklas just nu, har vi utökat våra analyser. Vi har en expertgrupp som löpande följer ett antal parametrar som kan indikera ökat riskspelande hos våra kunder. Detta gör vi för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder vid ett förändrat spelbeteende.

Vi tittar bland annat på om kunderna rör sig mellan olika spelkategorier, antal nyregistreringar, spelbelopp, kundens ålder och kön, osv. Den fördjupade analysen påbörjades vecka 12, då pandemieffekterna för samhället började bli tydliga.

Så vilka tendenser har vi sett bland våra spelare från vecka 12 och framåt?

Vi ser ett marginellt ökat intresse för spelformerna Poker, Bingo och Casino. För Casino är ökningen så låg att vi i nuläget inte kan urskilja om det är coronaeffekt eller naturlig tillväxt. Vad viktigare är: Även om spelen lockar nya spelare, så ser vi inte en högre snittkonsumtion av dessa spel för närvarande. Snittutgiften per kund för Poker, Bingo och Casino ligger på samma nivåer som före coronautbrottet.

De nya spelarna på ovan nämnda spelformer är en blandning av sportspelare som testar nya spelformer och nyregistrerade kunder. Vi ser samma andelar kvinnor och män som provar på de nya spelen, men totalt sett en något lägre snittålder för de som nu väljer att prova Bingo och Poker.

I vårt riskanalysverktyg Playscan ser vi att de nya grupperna av spelare hittills utgörs till avgörande del av gröna spelare, det vill säga spelare som uppvisar en låg risk för att uppleva spelproblem. Det är positivt att den stora merparten som nu testar nya spelformer, åtminstone än så länge, spelar på en till synes lagom nivå.

Spelansvaret är en av de allra viktigaste frågorna för oss som statligt spelbolag. Vi har ett stort antal personer som arbetar dedikerat med att erbjuda våra kunder en säker, trygg och rolig spelupplevelse. Vi arbetar bland annat löpande med förebyggande åtgärder genom de verktyg som kunderna har för att göra självskattningar och upptäcka när deras spelbeteende ändras.

Till kunder där vi identifierat ett förhöjt riskbeteende, genomför vi omsorgssamtal. Under pågående pandemi har vi genomfört över 250 omsorgssamtal för att fånga upp spelare som eventuellt kan vara i riskzonen.

Sedan tidigare har vi valt att avstå från bred reklam för nätcasino och är överhuvudtaget väldigt restriktiva i marknadsföring av spel med förhöjd risk för problemspelande. Vi erbjuder heller inte bonusar, freespins eller använder oss av telemarketing.

Många är oroliga för att spelproblemen skulle kunna öka när människor tvingas sitta hemma mycket. Vi delar den oron, men konstaterar att riskspelandet än så länge inte tycks ha ökat hos Svenska Spel.

Överlag tycks det vara en del missvisande siffror i svang när det gäller spelbeteende under coronapandemin. Den som vill fördjupa sig kan med fördel läsa denna färska intervju med Martin Johansson, Svenska Spels omvärldsanalytiker, där han reder ut begreppen.

KAJSA  NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

AXEL LYCKBERG
Dataanalytiker spelansvar, Svenska Spel