För en bättre väg i prioriterade områden – Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet i nytt gemensamt projekt

Svenska Spel brinner för svensk ungdomsidrott. Årligen går ungefär 100 miljoner till ungdomars idrottande och nu har vi öronmärkt medel till en ny satsning från Svenska Fotbollförbundet, En bättre väg. Pengarna ska gå till att stärka befintliga och rekrytera nya ledare i områden som polisen identifierat som extra prioriterade.

Som Sveriges största idrottssponsor har vi en unik möjlighet att påverka våra partners och tillsammans arbeta för en mer jämlik och inkluderande idrott. Vårt initiativ Idrott för alla handlar om just det och där en viktig del är att öronmärka pengar till initiativ som syftar till att öka mångfalden och jämlikheten inom svensk idrott.

Idrottsföreningarna spelar en viktig roll för att bygga ett starkare samhälle. Som medlem i en förening får man inte bara vänner för livet, det är också en möjlighet att vara en del av ett större sammanhang. Sedan är det såklart också en chans att växa som person och för de som vill som ledare.

Dessvärre ser det inte likadant ut för alla.

Barn och ungdomar som växer upp i områden som polisen bedömer som utsatta har speciella utmaningar som vi behöver ta oss an. Områden där föreningslivet är viktigare än någonsin, där engagemanget kring fotbollen är enormt och där de lokala ledarna kan vara direkt avgörande för ett barns uppväxt och framtid.

Alla barn och ungdomar förtjänar långsiktigt aktiva och trygga ledare att luta sig emot. Ideella krafter som behöver bästa möjliga förutsättningar för att kunna fullfölja sitt viktiga uppdrag.

Som en del av initiativet En bättre väg erbjuder vi tillsammans med Svenska Fotbollförbundet föreningar möjligheten att anställa fotbollsutvecklare. Fotbollsutvecklarna blir en form av tränarnas tränare och ska fungera som mentorer, hitta och stötta nya och befintliga tränare och se till att de får rätt utbildning. Alla områden har sina unika utmaningar och fotbollsutvecklarna kommer därför i så hög utsträckning som möjligt ha en lokal förankring.

En bättre väg är ett projekt över flera år och det i sig är en viktig signal till såväl föreningarna som vår partner Svenska Fotbollförbundet. Att de vet att vårt samarbete är långsiktigt och att vi verkligen har gemensamma mål.

Initiativet kommer gå brett under hösten och vi har redan 53 föreningar som påbörjar arbetet i sina områden.

Det visar att det finns ett behov som måste adresseras, men det visar också vilket otroligt engagemang och vilken drivkraft som finns. Vi övertygade om att fotbollens närvaro kan göra skillnad.

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef Svenska Spel