Effektivt med lägre spelgräns för 18–19-åringar

Vi har tidigare berättat här i bloggen om hur vi justerat våra spelgränser för att motverka spelproblem och för att våra kunder inte ska spela för mer än de har råd med. En av de skarpaste åtgärderna var att vi införde de lägsta spelgränserna för 18–19-åringar – maximalt 1 000 kronor per månad.*

Redan nu ser vi effekten. Bland våra unga kunder som spelar sportspel och casinospel och som fick spelgränsen sänkt, är nu det riskfyllda spelbeteendet bara en tredjedel så stort jämfört med tidigare. Vi trodde att åtgärderna skulle ha effekt, men att effekten skulle vara så stor hade vi knappast vågat hoppas på!

Våra åtgärder med särskilt fokus på unga vuxna kallar vi för Spelkoll Plus. Anledningen till att vi fokuserar på den gruppen är att ett stort antal forskningsstudier kring spel och riskspelande har lyft fram unga vuxna som en särskilt skyddsvärd grupp. De flesta som ingår i vår yngsta kundgrupp, det vill säga 18–19-åringar, går fortfarande i gymnasiet och lever på sitt studiebidrag. Och just låga inkomster i kombination med ett inte fullt utvecklat konsekvenstänk kan få allvarliga följder vid spel om pengar.

Andelen med ett potentiellt riskfyllt spelbeteende har alltså minskat till en tredjedel bland de 18–19-åringar som spelar sport- och casinospel hos oss sedan de fick sina gränser sänkta, från 9 procent till 3 procent. Sedan de fick gränsen sänkt har andelen som når den nya högsta insättningsgränsen 1 000 kronor per månad också sjunkit, från 21 procent till 14 procent. Vårt fokus på unga vuxna har även medfört att antalet genomförda självtester i gruppen har ökat med 71 procent 2021 jämfört med 2020.

SpelkollPlus innebär dessutom att vi prioriterar unga vuxna vid förebyggande samtal. Här blir de unga kunderna kontaktade av en specialutbildad omsorgskommunikatör som bland annat ger personliga råd kring hur de kan sätta gränser för sitt spelande. Samtalen är väldigt uppskattade av våra kunder och en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Om våra kunder har koll på sitt spelande redan från början, så får vi långsiktiga kunder som spelar enbart för nöjes skull.

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

* För att få spela för mer än 1 000 kronor per månad behöver de unga kunderna visa upp att de har en ekonomi som klarar större insättningar och att de inte visar några indikationer på ett riskfyllt spelbeteende.